قالب لایه باز نکات ارتباط از راه دور Telecom AI, EPS, JPG

قالب لایه باز نکات ارتباط از راه دور Telecom

دانلود قالب لایه باز نکات ارتباط از راه دور   اطلاعات: اندازه فایل: 7950×5300 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه نکات ارتباطی Telecom AI, EPS, JPG

قالب لایه نکات ارتباطی Telecom

دانلود قالب لایه نکات ارتباطی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تماشای تلویزیون TV AI, EPS, JPG

قالب لایه باز تماشای تلویزیون TV

دانلود قالب لایه باز تماشای تلویزیون   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم در حال کار با لپتاپ AI, EPS, JPG

قالب لایه باز خانم در حال کار با لپتاپ

دانلود قالب لایه باز خانم در حال کار با لپتاپ   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم در حال ویدئو چت Video Call AI, EPS, JPG

قالب لایه باز خانم در حال ویدئو چت Video Call

دانلود قالب لایه باز خانم در حال ویدئو چت   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه AI, EPS, JPG

قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه

دانلود قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه تکنولوژی آبی و سفید Background AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه تکنولوژی آبی و سفید Background

دانلود قالب لایه باز پس زمینه تکنولوژی آبی و سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اپلیکیشن گوشی و ویندوز AI, EPS, JPG

قالب لایه باز اپلیکیشن گوشی و ویندوز

دانلود قالب لایه باز اپلیکیشن گوشی و ویندوز   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تماس ویدئویی از منزل Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز تماس ویدئویی از منزل Video Conference

دانلود قالب لایه باز تماس ویدئویی از منزل   اطلاعات: اندازه فایل: 5448×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
قالب لایه باز جامعه فضای مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز جامعه فضای مجازی

دانلود قالب لایه باز جامعه فضای مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه شهر هوشمند EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه شهر هوشمند

دانلود قالب لایه باز پس زمینه شهر هوشمند بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز قرار گذاشتن از طریق اپلیکیشن EPS, JPG

قالب لایه باز قرار گذاشتن از طریق اپلیکیشن

دانلود قالب لایه باز قرار گذاشتن از طریق اپلیکیشن    اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ارتباط از طریق ایمیل Email communication EPS, JPG

قالب لایه باز ارتباط از طریق ایمیل Email communication

دانلود قالب لایه باز ارتباط از طریق ایمیل   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دیدار افراد در اینترنت Internet EPS, JPG

قالب لایه باز دیدار افراد در اینترنت Internet

دانلود قالب لایه باز دیدار افراد در اینترنت   اطلاعات: اندازه فایل: 7937×3969 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو چت برای کار از راه دور Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو چت برای کار از راه دور Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو چت برای کار از راه دور   اطلاعات: اندازه فایل: 7001×4591 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز جلسه تجاری آنلاین Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز جلسه تجاری آنلاین Video Conference

دانلود قالب لایه باز جلسه تجاری آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ارتباط از طریق گوشی هوشمند Communication EPS, JPG

قالب لایه باز ارتباط از طریق گوشی هوشمند Communication

دانلود قالب لایه باز ارتباط از طریق گوشی هوشمند   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مدیر در حال صحبت با کارمندان به صورت آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز مدیر در حال صحبت با کارمندان به صورت آنلاین

دانلود قالب لایه باز مدیر در حال صحبت با کارمندان به صورت آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 7830×4930 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز آموزش مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز آموزش مجازی

دانلود قالب لایه باز آموزش مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 7199×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دیدار کاری از منزل EPS, JPG

قالب لایه باز دیدار کاری از منزل

دانلود قالب لایه باز دیدار کاری از منزل   اطلاعات: اندازه فایل: 3598×2706 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز جلسه ویدیویی از خانه EPS, JPG

قالب لایه باز جلسه ویدیویی از خانه

دانلود قالب لایه باز جلسه ویدیویی از خانه   اطلاعات: اندازه فایل: 3598×2706 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کارمند آقا در جلسه کاری آنلاین Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز کارمند آقا در جلسه کاری آنلاین Video Conference

دانلود قالب لایه باز کارمند آقا در جلسه کاری آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 6754×4400 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی Interview
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی Interview

دانلود قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مصاحبه کاری آنلاین Interview
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز مصاحبه کاری آنلاین Interview

دانلود قالب لایه باز مصاحبه کاری آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی خانم و آقا Interview
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی خانم و آقا Interview

دانلود قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی خانم و آقا   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کارفرما به دنبال کارمند
EPS, JPG

قالب لایه باز کارفرما به دنبال کارمند

دانلود قالب لایه باز کارفرما به دنبال کارمند   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم در حال تدریس آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز خانم در حال تدریس آنلاین

دانلود قالب لایه باز خانم در حال تدریس آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 4000×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی قالب صفحه لندیگ دوره های آموزشی Landing Page EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب صفحه لندیگ دوره های آموزشی Landing Page

دانلود مجموعه 4 عددی قالب صفحه لندیگ دوره های آموزشی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3900 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم معلم در حال تدریس مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز خانم معلم در حال تدریس مجازی

دانلود قالب لایه باز خانم معلم در حال تدریس مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3571 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز آموزش وبینار کامپیوتر EPS, JPG

قالب لایه باز آموزش وبینار کامپیوتر

دانلود قالب لایه باز آموزش وبینار کامپیوتر   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3375 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز بحث و گفتوگو مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز بحث و گفتوگو مجازی

دانلود قالب لایه باز بحث و گفتوگو مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5500×3530 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دوستیابی مجازی جوانان EPS, JPG

قالب لایه باز دوستیابی مجازی جوانان

دانلود قالب لایه باز دوستیابی مجازی جوانان   اطلاعات: اندازه فایل: 7405×3376 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ارتباط آنلاین توسط اینترنت EPS, JPG

قالب لایه باز ارتباط آنلاین توسط اینترنت

دانلود قالب لایه باز ارتباط آنلاین توسط اینترنت   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز جلسه آموزش آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز جلسه آموزش آنلاین

دانلود قالب لایه باز جلسه آموزش آنلاین بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز کمک های مالی در کرونا EPS, JPG

قالب لایه باز کمک های مالی در کرونا

دانلود قالب لایه باز کمک های مالی در کرونا   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه مدرن سفید AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه مدرن سفید

دانلود قالب لایه باز پس زمینه مدرن سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.