پکیج 50 عددی موکاپ لایه باز ( Mockup )
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی موکاپ لایه باز ( Mockup )

دانلود پکیج 50 عددی موکاپ لایه باز  اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

پکیج 100 عددی شکل های لایه باز ( Shapes )
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 100 عددی شکل های لایه باز ( Shapes )

دانلود پکیج 100 عددی شکل های لایه باز   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ ( Paper notes )
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ ( Paper notes )

دانلود پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز ( Infographic)
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز ( Infographic)

دانلود پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 100 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

پکیج 100 عددی پترن لایه باز ( Pattern )
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 100 عددی پترن لایه باز ( Pattern )

دانلود پکیج 100 عددی پترن لایه باز   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 100 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

پکیج 200 عددی قالب لایه باز ( Template )
قیمت : 100,000 تومان

پکیج 200 عددی قالب لایه باز ( Template )

دانلود پکیج 200 عددی قالب لایه باز   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 200 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

پکیج 100 عددی پس زمینه ( Background )
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 100 عددی پس زمینه ( Background )

دانلود پکیج 100 عددی پس زمینه   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 100 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

پکیج 50 عددی فضای مجازی ( Social Media )
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی فضای مجازی ( Social Media )

دانلود پکیج 50 عددی فضای مجازی    اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل یوگا AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل یوگا

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل یوگا اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل فروش تابستانی EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل فروش تابستانی

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل فروش تابستانی اطلاعات: اندازه فایل: 4900×2100 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام زرد و خاکستری AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام زرد و خاکستری

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام زرد و خاکستری اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز بنر ایستاده مدل ساخت و ساز
EPS, JPG

فایل لایه باز بنر ایستاده مدل ساخت و ساز

دانلود فایل لایه باز بنر ایستاده مدل ساخت و ساز اطلاعات: اندازه فایل: 4103×2431 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح برج
EPS, JPG

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح برج

دانلود فایل لایه باز بنر ایستاده طرح برج اطلاعات: اندازه فایل: 2431×2431 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 5 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام EPS, JPG

مجموعه 5 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام

دانلود مجموعه 5 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل مسافرت AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل مسافرت

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل مسافرت اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح سفر و سیاحت AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح سفر و سیاحت

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح سفر و سیاحت اطلاعات: اندازه فایل: 3600×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل بلاگر خانم
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل بلاگر خانم

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل بلاگر خانم اطلاعات: اندازه فایل: 3600×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل تعطیلات EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل تعطیلات

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل تعطیلات اطلاعات: اندازه فایل: 5832×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل نکات کاربردی AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل نکات کاربردی

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل نکات کاربردی اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح رستوران چینی
EPS, JPG

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح رستوران چینی

دانلود فایل لایه باز بنر ایستاده طرح رستوران چینی اطلاعات: اندازه فایل: 4108×2615 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح شرکت تجاری EPS, JPG

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح شرکت تجاری

دانلود فایل لایه باز بنر ایستاده طرح شرکت تجاری اطلاعات: اندازه فایل: 4103×2615 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح کرونا EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح کرونا

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح کرونا اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح ورزشی
EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح ورزشی

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح ورزشی اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام سفر کردن EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام سفر کردن

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام سفر کردن اطلاعات: اندازه فایل: 4815×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام پازلی طرح فشن EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام پازلی طرح فشن

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام پازلی طرح فشن اطلاعات: اندازه فایل: 5228×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام
EPS, JPG

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام

دانلود مجموعه 3 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 9 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام EPS, JPG

مجموعه 9 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام

دانلود مجموعه 9 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

لایه باز پست اینستاگرام کالای دیجیتال EPS, JPG

لایه باز پست اینستاگرام کالای دیجیتال

دانلود لایه باز پست اینستاگرام کالای دیجیتال اطلاعات: اندازه فایل: 4831×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح غذا و رستوران EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح غذا و رستوران

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح غذا و رستوران اطلاعات: اندازه فایل: 7917×3125 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام محصولات جدید EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام محصولات جدید

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام محصولات جدید اطلاعات: اندازه فایل: 6153×3098 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 2 عددی فایل لایه باز بنر ایستاده EPS, JPG

مجموعه 2 عددی فایل لایه باز بنر ایستاده

دانلود مجموعه 3 عددی فایل لایه باز بنر ایستاده  بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

فایل لایه باز بنر طرح خانه رویایی AI, EPS, JPG

فایل لایه باز بنر طرح خانه رویایی

دانلود فایل لایه باز بنر طرح خانه رویایی اطلاعات: اندازه فایل: 3751×3751 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام فروش ویژه EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام فروش ویژه

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام فروش ویژه اطلاعات: اندازه فایل: 5000×2655 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری طرح دوستت دارم EPS, JPG

قالب لایه باز استوری طرح دوستت دارم

دانلود قالب لایه باز استوری طرح دوستت دارم اطلاعات: اندازه فایل: 7900×2891 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 5 عددی فایل لایه باز کارت ویزیت و بروشور تبلیغاتی
EPS, JPG

مجموعه 5 عددی فایل لایه باز کارت ویزیت و بروشور تبلیغاتی

دانلود مجموعه 5 عددی فایل لایه باز کارت ویزیت و بروشور تبلیغاتی بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

فایل لایه باز بنر تبلیغاتی سایت گرادیانت EPS, JPG

فایل لایه باز بنر تبلیغاتی سایت گرادیانت

دانلود فایل لایه باز بنر تبلیغاتی سایت گرادیانت اطلاعات: اندازه فایل: 6018×3611 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.