مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت

دانلود مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک

دانلود مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک   اطلاعات: اندازه فایل: 5417×2438 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون   اطلاعات: اندازه فایل: 3355×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی AI, EPS, JPG

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی

دانلود مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت استیکری سفید
AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت استیکری سفید

دانلود کاغذ یادداشت استیکری سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت طرح مربعی EPS, JPG

کاغذ یادداشت طرح مربعی

دانلود کاغذ یادداشت طرح مربعی   اطلاعات: اندازه فایل: 6250×2588 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کارت یادداشت AI, EPS, JPG

قالب لایه باز کارت یادداشت

دانلود قالب لایه باز کارت یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2008 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت
AI, EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

موکاپ کاغذ سایز A4 و A5 EPS, JPG

موکاپ کاغذ سایز A4 و A5

دانلود موکاپ کاغذ سایز A4 و A5   اطلاعات: اندازه فایل: 7164×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه صفحات دفترچه یادداشت مدل فلت
AI, EPS, JPG

مجموعه صفحات دفترچه یادداشت مدل فلت

دانلود مجموعه صفحات دفترچه یادداشت مدل فلت   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دفترچه یادداشت با سیم پیچ نقره ای و طلایی EPS, JPG

دفترچه یادداشت با سیم پیچ نقره ای و طلایی

دانلود دفترچه یادداشت با سیم پیچ نقره ای و طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت کارتونی طرح دست AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت کارتونی طرح دست

دانلود کاغذ یادداشت کارتونی طرح دست   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت با حاشیه مشکی
AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت با حاشیه مشکی

دانلود کاغذ یادداشت با حاشیه مشکی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ های یادداشت با رنگ های متفاوت EPS, JPG

کاغذ های یادداشت با رنگ های متفاوت

دانلود کاغذ های یادداشت با رنگ های متفاوت   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه کاغذ یادداشت های رنگی EPS, JPG

مجموعه کاغذ یادداشت های رنگی

دانلود مجموعه کاغذ یادداشت های رنگی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 15 عددی تکه های کاغذ یادداشت EPS, JPG

مجموعه 15 عددی تکه های کاغذ یادداشت

دانلود مجموعه 15 عددی تکه های کاغذ یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز فرم ثبت نام
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز فرم ثبت نام

دانلود قالب لایه باز فرم ثبت نام   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه کاغذ یادداشت زرد با سایه EPS, JPG

مجموعه کاغذ یادداشت زرد با سایه

دانلود مجموعه کاغذ یادداشت زرد با سایه   اطلاعات: اندازه فایل: 7616×3454 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی EPS, JPG

قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی

دانلود قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت زرد با متن صبح بخیر AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت زرد با متن صبح بخیر

دانلود کاغذ یادداشت زرد با متن صبح بخیر   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت رئال زرد با پس زمینه شفاف AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت رئال زرد با پس زمینه شفاف

دانلود کاغذ یادداشت رئال زرد با پس زمینه شفاف   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت تکی روی دیوار AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت تکی روی دیوار

دانلود کاغذ یادداشت تکی روی دیوار   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت سفید تکی روی دیوار AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت سفید تکی روی دیوار

دانلود کاغذ یادداشت سفید تکی روی دیوار   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دفترچه یادداشت رئال به همراه قلم AI, EPS, JPG

دفترچه یادداشت رئال به همراه قلم

دانلود دفترچه یادداشت رئال به همراه قلم   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه کاغذهای خاطره نویسی مربعی
EPS, JPG

مجموعه کاغذهای خاطره نویسی مربعی

دانلود مجموعه کاغذهای خاطره نویسی مربعی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

موکاپ دفترچه یادداشت سیمی خطی EPS, JPG

موکاپ دفترچه یادداشت سیمی خطی

دانلود موکاپ دفترچه یادداشت سیمی خطی   اطلاعات: اندازه فایل: 6250×4151 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 8 عددی کاغذ یادداشت سفید EPS, JPG

مجموعه 8 عددی کاغذ یادداشت سفید

دانلود مجموعه 8 عددی کاغذ یادداشت سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 6667×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دفترچه یادداشت طرح خط خطی و نقاشی
AI, EPS, JPG

دفترچه یادداشت طرح خط خطی و نقاشی

دانلود دفترچه یادداشت طرح خط خطی و نقاشی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دفترچه یادداشت مدل Bullet Journal AI, EPS, JPG

دفترچه یادداشت مدل Bullet Journal

دانلود دفترچه یادداشت مدل Bullet Journal   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز نوارهای کاغذی AI, EPS, JPG

قالب لایه باز نوارهای کاغذی

دانلود قالب لایه باز نوارهای کاغذی   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت زرد متصل شده به دیوار EPS, JPG

کاغذ یادداشت زرد متصل شده به دیوار

دانلودکاغذ یادداشت زرد متصل شده به دیوار   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت مدل Text box EPS, JPG

کاغذ یادداشت مدل Text box

دانلود کاغذ یادداشت مدل Text box   اطلاعات: اندازه فایل: 7084×5667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه کاغذ یادداشت طرح Text box
EPS, JPG

مجموعه کاغذ یادداشت طرح Text box

دانلود مجموعه کاغذ یادداشت طرح Text box   اطلاعات: اندازه فایل: 5417×2438 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی کاغذ یادداشت رنگی از نمای بالا EPS, JPG

مجموعه 6 عددی کاغذ یادداشت رنگی از نمای بالا

دانلود مجموعه 6 عددی کاغذ یادداشت رنگی از نمای بالا   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Information Board EPS, JPG

قالب لایه باز Information Board

دانلود قالب لایه باز Information Board   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.