قالب لایه باز قرار گذاشتن از طریق اپلیکیشن EPS, JPG

قالب لایه باز قرار گذاشتن از طریق اپلیکیشن

دانلود قالب لایه باز قرار گذاشتن از طریق اپلیکیشن    اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ارتباط از طریق ایمیل Email communication EPS, JPG

قالب لایه باز ارتباط از طریق ایمیل Email communication

دانلود قالب لایه باز ارتباط از طریق ایمیل   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دیدار افراد در اینترنت Internet EPS, JPG

قالب لایه باز دیدار افراد در اینترنت Internet

دانلود قالب لایه باز دیدار افراد در اینترنت   اطلاعات: اندازه فایل: 7937×3969 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو چت برای کار از راه دور Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو چت برای کار از راه دور Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو چت برای کار از راه دور   اطلاعات: اندازه فایل: 7001×4591 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز جلسه تجاری آنلاین Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز جلسه تجاری آنلاین Video Conference

دانلود قالب لایه باز جلسه تجاری آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ارتباط از طریق گوشی هوشمند Communication EPS, JPG

قالب لایه باز ارتباط از طریق گوشی هوشمند Communication

دانلود قالب لایه باز ارتباط از طریق گوشی هوشمند   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هوش مصنوعی Background AI, EPS, JPG

پس زمینه هوش مصنوعی Background

دانلود پس زمینه هوش مصنوعی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه مدرن موشک کاغذی خطی Background AI, EPS, JPG

پس زمینه مدرن موشک کاغذی خطی Background

دانلود پس زمینه مدرن موشک کاغذی خطی   اطلاعات: اندازه فایل: 6400×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مدیر در حال صحبت با کارمندان به صورت آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز مدیر در حال صحبت با کارمندان به صورت آنلاین

دانلود قالب لایه باز مدیر در حال صحبت با کارمندان به صورت آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 7830×4930 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
قالب لایه باز آموزش مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز آموزش مجازی

دانلود قالب لایه باز آموزش مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 7199×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دیدار کاری از منزل EPS, JPG

قالب لایه باز دیدار کاری از منزل

دانلود قالب لایه باز دیدار کاری از منزل   اطلاعات: اندازه فایل: 3598×2706 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز جلسه ویدیویی از خانه EPS, JPG

قالب لایه باز جلسه ویدیویی از خانه

دانلود قالب لایه باز جلسه ویدیویی از خانه   اطلاعات: اندازه فایل: 3598×2706 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کارمند آقا در جلسه کاری آنلاین Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز کارمند آقا در جلسه کاری آنلاین Video Conference

دانلود قالب لایه باز کارمند آقا در جلسه کاری آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 6754×4400 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی Interview
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی Interview

دانلود قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مصاحبه کاری آنلاین Interview
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز مصاحبه کاری آنلاین Interview

دانلود قالب لایه باز مصاحبه کاری آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی خانم و آقا Interview
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی خانم و آقا Interview

دانلود قالب لایه باز مصاحبه کاری مجازی خانم و آقا   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کارفرما به دنبال کارمند
EPS, JPG

قالب لایه باز کارفرما به دنبال کارمند

دانلود قالب لایه باز کارفرما به دنبال کارمند   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم در حال تدریس آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز خانم در حال تدریس آنلاین

دانلود قالب لایه باز خانم در حال تدریس آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 4000×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی قالب صفحه لندیگ دوره های آموزشی Landing Page EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب صفحه لندیگ دوره های آموزشی Landing Page

دانلود مجموعه 4 عددی قالب صفحه لندیگ دوره های آموزشی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3900 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم معلم در حال تدریس مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز خانم معلم در حال تدریس مجازی

دانلود قالب لایه باز خانم معلم در حال تدریس مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3571 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز آموزش وبینار کامپیوتر EPS, JPG

قالب لایه باز آموزش وبینار کامپیوتر

دانلود قالب لایه باز آموزش وبینار کامپیوتر   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3375 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز بحث و گفتوگو مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز بحث و گفتوگو مجازی

دانلود قالب لایه باز بحث و گفتوگو مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5500×3530 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دوستیابی مجازی جوانان EPS, JPG

قالب لایه باز دوستیابی مجازی جوانان

دانلود قالب لایه باز دوستیابی مجازی جوانان   اطلاعات: اندازه فایل: 7405×3376 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ارتباط آنلاین توسط اینترنت EPS, JPG

قالب لایه باز ارتباط آنلاین توسط اینترنت

دانلود قالب لایه باز ارتباط آنلاین توسط اینترنت   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز جلسه آموزش آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز جلسه آموزش آنلاین

دانلود قالب لایه باز جلسه آموزش آنلاین بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز کمک های مالی در کرونا EPS, JPG

قالب لایه باز کمک های مالی در کرونا

دانلود قالب لایه باز کمک های مالی در کرونا   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه مدرن سفید AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه مدرن سفید

دانلود قالب لایه باز پس زمینه مدرن سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اپلیکیشن پیام رسان EPS, JPG

قالب لایه باز اپلیکیشن پیام رسان

دانلود قالب لایه باز اپلیکیشن پیام رسان   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3396 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مشاوره پزشکی آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز مشاوره پزشکی آنلاین

دانلود قالب لایه باز مشاوره پزشکی آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 7639×5556 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز توسئه اپلیکیشن موبایل EPS, JPG

قالب لایه باز توسئه اپلیکیشن موبایل

دانلود قالب لایه باز توسئه اپلیکیشن موبایل   اطلاعات: اندازه فایل: 6668×4446 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز معلم در پنجره مرورگر EPS, JPG

قالب لایه باز معلم در پنجره مرورگر

دانلود قالب لایه باز معلم در پنجره مرورگر   اطلاعات: اندازه فایل: 5891×2854 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کلوپ کتابخانی EPS, JPG

قالب لایه باز کلوپ کتابخانی

دانلود قالب لایه باز کلوپ کتابخانی   اطلاعات: اندازه فایل: 6100×2651 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کار از خانه در دوران کرونا EPS, JPG

قالب لایه باز کار از خانه در دوران کرونا

دانلود قالب لایه باز کار از خانه در دوران کرونا   اطلاعات: اندازه فایل: 5533×3277 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Telecommunication AI, EPS, JPG

قالب لایه باز Telecommunication

دانلود قالب لایه باز Telecommunication   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Home office EPS, JPG

قالب لایه باز Home office

دانلود قالب لایه باز Home office   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3743 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Virtual meeting EPS, JPG

قالب لایه باز Virtual meeting

دانلود قالب لایه باز Virtual meeting   اطلاعات: اندازه فایل: 8119×3544 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.