پکیج 21 عددی موکاپ پارچه ( Fabric Mockup )
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 21 عددی موکاپ پارچه ( Fabric Mockup )

دانلود پکیج 21 عددی موکاپ پارچه   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ  (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 21 عدد فایل فتوشاپ لایه باز ( Adobe Photoshop) با کیفیت می باشد.

فایل موکاپ پارچه دو رنگ JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه دو رنگ

دانلود فایل موکاپ پارچه دو رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 4000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ حوله و جا حوله ای JPG, PSD

فایل موکاپ حوله و جا حوله ای

دانلود فایل موکاپ حوله و جا حوله ای اطلاعات: اندازه فایل: 3500X2300 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ حوله با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه رو مبلی JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه رو مبلی

دانلود فایل موکاپ پارچه رو مبلی اطلاعات: اندازه فایل: 2667X3259 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ رو مبلی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ کاموا JPG, PSD

فایل موکاپ کاموا

دانلود فایل موکاپ کاموا اطلاعات: اندازه فایل: 3571X2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ توپ کاموا با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه رو میزی از زاویه مقابل JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه رو میزی از زاویه مقابل

دانلود فایل موکاپ پارچه رو میزی از زاویه مقابل اطلاعات: اندازه فایل: 5000X3334 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ رومیزی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه رو میزی JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه رو میزی

دانلود فایل موکاپ پارچه رو میزی اطلاعات: اندازه فایل: 3334X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ رومیزی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.