مجموعه 48 عددی لوگو مینیمال رنگی Logo EPS, JPG

مجموعه 48 عددی لوگو مینیمال رنگی Logo

دانلود مجموعه 48 عددی لوگو مینیمال رنگی اطلاعات: اندازه فایل: 4583×3056 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه لوگو مینیال سیاه Logo EPS, JPG

مجموعه لوگو مینیال سیاه Logo

دانلود مجموعه لوگو مینیال سیاه اطلاعات: اندازه فایل: 4584×3056 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

لوگو مینیمال با حروف الفبا Logo EPS, JPG

لوگو مینیمال با حروف الفبا Logo

دانلود لوگو مینیمال با حروف الفبا اطلاعات: اندازه فایل: 7918x3992 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مینیمال دو رنگ Flyer EPS, JPG

تراکت مینیمال دو رنگ Flyer

دانلود تراکت مینیمال دو رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 5000x3679 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی تراکت طرح مینیمال Flyer EPS, JPG

مجموعه 4 عددی تراکت طرح مینیمال Flyer

دانلود مجموعه 4 عددی تراکت طرح مینیمال اطلاعات: اندازه فایل: 6750x3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارت ویزیت حرفه ای Business card EPS, JPG

کارت ویزیت حرفه ای Business card

دانلود کارت ویزیت حرفه ای Business card   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: کارت ویزیت حرفه ای Business card منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارت ویزیت سازمانی طرح مینیمال Business card AI, EPS, JPG

کارت ویزیت سازمانی طرح مینیمال Business card

دانلود کارت ویزیت سازمانی طرح مینیمال Business card   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: کارت ویزیت سازمانی طرح مینیمال Business card منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارت ویزیت مدل مینیمال Business card AI, EPS, JPG

کارت ویزیت مدل مینیمال Business card

دانلود کارت ویزیت مدل مینیمال Business card   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: کارت ویزیت مدل مینیمال Business card منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن نقش آبرنگ مدل مینیمال EPS, JPG

پترن نقش آبرنگ مدل مینیمال

دانلود پترن نقش آبرنگ مدل مینیمال اطلاعات: اندازه فایل: 6150×2800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام مینیمال قرمز و سفید
EPS, JPG

قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام مینیمال قرمز و سفید

دانلود قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام مینیمال قرمز و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 4168×2361 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح مبلمان مینیمال EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح مبلمان مینیمال

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح مبلمان مینیمال اطلاعات: اندازه فایل: 5832×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام بلاگری مینیمال EPS, JPG

قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام بلاگری مینیمال

دانلود قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام بلاگری مینیمال اطلاعات: اندازه فایل: 6250×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مینیمال آبی
EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مینیمال آبی

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مینیمال آبی اطلاعات: اندازه فایل: 6250×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام مینیمال زرد EPS, JPG

قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام مینیمال زرد

دانلود قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام مینیمال زرد اطلاعات: اندازه فایل: 4168×2361 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پست و استوری اینستاگرام مینیمال حراج AI, EPS, JPG

پست و استوری اینستاگرام مینیمال حراج

دانلود پست و استوری اینستاگرام مینیمال حراج اطلاعات: اندازه فایل: 3600×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک مینیمال مات EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک مینیمال مات

دانلود پس زمینه هولوگرافیک مینیمال مات اطلاعات: اندازه فایل: 7500×3375 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.