صفحه فرود طرح بورسیه تحصیلی Scholarship landing page EPS, JPG

صفحه فرود طرح بورسیه تحصیلی Scholarship landing page

دانلود صفحه فرود طرح بورسیه تحصیلی اطلاعات: اندازه فایل: 5600x3268 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   در این طرح تصویر افرادی وجود دارند که در کنار تعدادی کتاب و کلاه فارغ التحصیلی ایستاده اند.