کانسپت برسی داده های هولوگرافیک Hologram Data EPS, JPG

کانسپت برسی داده های هولوگرافیک Hologram Data

دانلود کانسپت برسی داده های هولوگرافیک اطلاعات: اندازه فایل: 6000x4200 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر یک آقا که در مقابل نمای هولوگرافیک از دیتا و داده ایستاده است و در حال برسی اطلاعات می باشد.