قالب لایه باز شکل آبستره مدل Fluid banner AI, EPS, JPG

قالب لایه باز شکل آبستره مدل Fluid banner

دانلود قالب لایه باز شکل آبستره مدل Fluid banner   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ ( Paper notes )
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ ( Paper notes )

دانلود پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

قالب لایه باز تکه های کاغذ یادداشت سفید EPS, JPG

قالب لایه باز تکه های کاغذ یادداشت سفید

دانلود قالب لایه باز تکه های کاغذ یادداشت سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 4836×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادآوری روی دیوار EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادآوری روی دیوار

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادآوری روی دیوار   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3625 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دفترچه یادداشت مدل Vintage AI, EPS, JPG

قالب لایه باز دفترچه یادداشت مدل Vintage

دانلود قالب لایه باز دفترچه یادداشت مدل Vintage   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ دفترچه یادداشت AI, EPS, JPG

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ دفترچه یادداشت

دانلود مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ دفترچه یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 3400×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 16 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های قدیمی EPS, JPG

مجموعه 16 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های قدیمی

دانلود مجموعه 16 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های قدیمی   اطلاعات: اندازه فایل: 4500×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 22 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Scarpbook Planner
AI, EPS, JPG

مجموعه 22 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Scarpbook Planner

دانلود مجموعه 22 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Scrapbook Planner   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های متفاوت AI, EPS, JPG

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های متفاوت

دانلود مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های متفاوت   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
مجموعه 12 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت
AI, EPS, JPG

مجموعه 12 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت

دانلود مجموعه 12 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت بعد از دانلود به شما دو فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Variety Paper Notes AI, EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Variety Paper Notes

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Variety Paper Notes   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت رنگارنگ AI, EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت رنگارنگ

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت رنگارنگ   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ پاره EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ پاره

دانلود قالب لایه باز کاغذ پاره   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5841 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت رومیزی EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت رومیزی

دانلود مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت رومیزی   اطلاعات: اندازه فایل: 5417×2438 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت

دانلود مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک

دانلود مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک   اطلاعات: اندازه فایل: 5417×2438 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون   اطلاعات: اندازه فایل: 3355×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی AI, EPS, JPG

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی

دانلود مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کارت یادداشت AI, EPS, JPG

قالب لایه باز کارت یادداشت

دانلود قالب لایه باز کارت یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2008 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت
AI, EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی EPS, JPG

قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی

دانلود قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز نوارهای کاغذی AI, EPS, JPG

قالب لایه باز نوارهای کاغذی

دانلود قالب لایه باز نوارهای کاغذی   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Information Board EPS, JPG

قالب لایه باز Information Board

دانلود قالب لایه باز Information Board   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت به همراه ذره بین EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت به همراه ذره بین

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت به همراه ذره بین   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 10 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی
AI, EPS, JPG

مجموعه 10 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی

دانلود مجموعه 10 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ با المان های طراحی
EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ با المان های طراحی

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ با المان های طراحی   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5220 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت طرح کودکانه AI, EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت طرح کودکانه

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت طرح کودکانه   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ مدل Colorful stickers EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ مدل Colorful stickers

دانلود قالب لایه باز کاغذ مدل Colorful stickers   اطلاعات: اندازه فایل: 4500×2250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز لیست Colorful list collection AI, EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز لیست Colorful list collection

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز لیست Colorful list collection   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت و تخته شاسی رنگی AI, EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت و تخته شاسی رنگی

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت و تخته شاسی رنگی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت طرح قدیمی AI, EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت طرح قدیمی

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت طرح قدیمی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز ( Infographic)
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز ( Infographic)

دانلود پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 100 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

پکیج 200 عددی قالب لایه باز ( Template )
قیمت : 100,000 تومان

پکیج 200 عددی قالب لایه باز ( Template )

دانلود پکیج 200 عددی قالب لایه باز   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 200 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

قالب لایه باز اینفوگرافیک چهار گزینه ای
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک چهار گزینه ای

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک چهار گزینه ای   اطلاعات: اندازه فایل: 5212×5212 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک  بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.