پریست لایت روم مدل صورتی Pinkish Lightroom Preset JPG, LRTemplate, XMP

پریست لایت روم مدل صورتی Pinkish Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل صورتی   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم صورتی با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این دسته از […]د.

پریست لایت روم مدل محو شدن فیلم Fading Film Lightroom Preset JPG, XMP

پریست لایت روم مدل محو شدن فیلم Fading Film Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل محو شدن فیلم   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم محو شدن فیلم با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را […]د.

پریست لایت روم مدل فیلم باز Open Film Lightroom Preset JPG, XMP

پریست لایت روم مدل فیلم باز Open Film Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل فیلم باز   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم فیلم باز با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این […]د.

پریست لایت روم مدل فیلم تیره Dark Film Lightroom Preset JPG, XMP

پریست لایت روم مدل فیلم تیره Dark Film Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل فیلم تیره   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم فیلم تیره  با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این […]د.

پریست لایت روم مدل فیلم محو Film Fade Lightroom Preset JPG, LRTemplate, XMP

پریست لایت روم مدل فیلم محو Film Fade Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل فیلم محو   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم فیلم محو با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این […]د.

پریست لایت روم مدل رنگین کمان Rainbow Lightroom Preset JPG, LRTemplate, XMP

پریست لایت روم مدل رنگین کمان Rainbow Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل رنگین کمان   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم رنگین کمان با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این […]د.

پریست لایت روم مدل سلفی Pro Selfie Lightroom Preset JPG, XMP

پریست لایت روم مدل سلفی Pro Selfie Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل سلفی   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم سلفی با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این دسته از […]د.

پریست لایت روم مدل برنزه Bronze Tone Lightroom Preset JPG, XMP

پریست لایت روم مدل برنزه Bronze Tone Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل برنزه   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم برنزه با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این دسته از […]د.

پریست لایت روم مدل رنگ روشن Bright and Right Lightroom Preset JPG, XMP

پریست لایت روم مدل رنگ روشن Bright and Right Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل رنگ روشن   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم رنگ روشن با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این […]د.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
پریست لایت روم مدل بلاگری Blogger Lightroom Preset JPG, XMP

پریست لایت روم مدل بلاگری Blogger Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم مدل بلاگری   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم بلاگری با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به این دسته از […]د.

پریست لایت روم عکاسی خیابانی مدل مات Matte Lightroom Preset JPG, LRTemplate, XMP

پریست لایت روم عکاسی خیابانی مدل مات Matte Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم عکاسی خیابانی مدل مات   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم مات با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی را به […]د.

پریست لایت روم عکاسی خیابانی مدل ساعت طلایی Golden Hour Lightroom Preset JPG, LRTemplate, XMP

پریست لایت روم عکاسی خیابانی مدل ساعت طلایی Golden Hour Lightroom Preset

دانلود پریست لایت روم عکاسی خیابانی مدل ساعت طلایی   اطلاعات: برنامه پشتیبانی شده: لایت روم (Adobe Lightroom)   توضیحات:  پریست لایت روم ساعت طلایی با تقویت رنگ ها و نقاط تیره روشن عکس هایی که از ساختمان های قدیمی، آسمان خراش های مدرن و یا مردم در خیابان دارید جلوه خاص و بسیار زیبایی […]د.