پکیج 50 عددی ایموجی ( Emoji )
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی ایموجی ( Emoji )

دانلود پکیج 50 عددی ایموجی ( Emoji )   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

کیت ساخت اموجی Emoji EPS, JPG

کیت ساخت اموجی Emoji

دانلود کیت ساخت اموجی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 12 عددی اموجی فلت Emoji EPS, JPG

مجموعه 12 عددی اموجی فلت Emoji

دانلود مجموعه 12 عددی اموجی فلت   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی لایک کردن Emoji EPS, JPG

اموجی لایک کردن Emoji

دانلود اموجی لایک کردن   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 9 عددی اموجی کارتونی Emoji EPS, JPG

مجموعه 9 عددی اموجی کارتونی Emoji

دانلود مجموعه 9 عددی اموجی کارتونی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 9 عددی اموجی سه بعدی Emoji EPS, JPG

مجموعه 9 عددی اموجی سه بعدی Emoji

دانلود مجموعه 9 عددی اموجی سه بعدی   اطلاعات: اندازه فایل: 4500×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی دست با علامت متال Emoji EPS, JPG

اموجی دست با علامت متال Emoji

دانلود اموجی دست با علامت متال   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی خندان در حال قدم زدن Emoji AI, EPS, JPG

اموجی خندان در حال قدم زدن Emoji

دانلود اموجی خندان در حال قدم زدن   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی مناسب امتیاز دهی Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی مناسب امتیاز دهی Emoji

دانلود مجموعه اموجی مناسب امتیاز دهی   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×2323 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
اموجی خندان در حال تایید کردن Emoji EPS, JPG

اموجی خندان در حال تایید کردن Emoji

دانلود اموجی خندان در حال تایید کردن   اطلاعات: اندازه فایل: 3333×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی با عینک دودی گرد Emoji EPS, JPG

اموجی با عینک دودی گرد Emoji

دانلود اموجی با عینک دودی گرد   اطلاعات: اندازه فایل: 3333×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی چشم ستاره ای Emoji EPS, JPG

اموجی چشم ستاره ای Emoji

دانلود اموجی چشم ستاره ای   اطلاعات: اندازه فایل: 3333×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی با عینک دودی Emoji EPS, JPG

اموجی با عینک دودی Emoji

دانلود اموجی با عینک دودی   اطلاعات: اندازه فایل: 3333×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی صورت طرح لبخند Emoji EPS, JPG

اموجی صورت طرح لبخند Emoji

دانلود اموجی صورت طرح لبخند   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی صورت خندان Emoji EPS, JPG

اموجی صورت خندان Emoji

دانلود اموجی صورت خندان   اطلاعات: اندازه فایل: 3333×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی اموجی کاریکاتوری Emoji EPS, JPG

مجموعه 6 عددی اموجی کاریکاتوری Emoji

دانلود مجموعه 6 عددی اموجی کاریکاتوری   اطلاعات: اندازه فایل: 6500×4286 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی اموجی با ماسک Emoji EPS, JPG

مجموعه 4 عددی اموجی با ماسک Emoji

دانلود مجموعه 4 عددی اموجی با ماسک    اطلاعات: اندازه فایل: 6500×4063 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی حالت های مختلف دست Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی حالت های مختلف دست Emoji

دانلود مجموعه اموجی حالت های مختلف دست   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی اموجی واکنش به محتوا Emoji EPS, JPG

مجموعه 6 عددی اموجی واکنش به محتوا Emoji

دانلود مجموعه 6 عددی اموجی واکنش به محتوا    اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی مناسب فضای مجازی Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی مناسب فضای مجازی Emoji

دانلود مجموعه اموجی مناسب فضای مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 7112×3779 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی گربه Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی گربه Emoji

دانلود مجموعه اموجی گربه   اطلاعات: اندازه فایل: 7962×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی خرگوش Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی خرگوش Emoji

دانلود مجموعه اموجی خرگوش    اطلاعات: اندازه فایل: 5118×5118 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی تعطیلات کریسمس Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی تعطیلات کریسمس Emoji

مجموعه اموجی تعطیلات کریسمس   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×3750 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی طراحی شده با دست Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی طراحی شده با دست Emoji

مجموعه اموجی طراحی شده با دست    اطلاعات: اندازه فایل: 6000×6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی شکل قلب Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی شکل قلب Emoji

دانلود مجموعه اموجی شکل قلب Emoji   اطلاعات: اندازه فایل: 4500×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی طرح سرمایه داری Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی طرح سرمایه داری Emoji

دانلود مجموعه اموجی طرح سرمایه داری    اطلاعات: اندازه فایل: 4500×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 160 عددی اموجی Emoji EPS, JPG

مجموعه 160 عددی اموجی Emoji

دانلود مجموعه 160 عددی اموجی Emoji   اطلاعات: اندازه فایل: 5556×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی به زودی میبینمت Emoji EPS, JPG

اموجی به زودی میبینمت Emoji

دانلود اموجی به زودی میبینمت   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی گیج بودن Emoji EPS, JPG

اموجی گیج بودن Emoji

دانلود اموجی گیج بودن   اطلاعات: اندازه فایل: 3333×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی با پترن صورتی Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی با پترن صورتی Emoji

دانلود مجموعه اموجی با پترن صورتی   اطلاعات: اندازه فایل: 2269×2269 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی روز تولد Emoji EPS, JPG

اموجی روز تولد Emoji

دانلود اموجی روز تولد   اطلاعات: اندازه فایل: 6250×6250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی عینکی Emoji EPS, JPG

اموجی عینکی Emoji

دانلود اموجی عینکی Emoji   اطلاعات: اندازه فایل: 3333×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: اموجی عینکی Emoji منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی پیام موبایل Emoji AI, EPS, JPG

اموجی پیام موبایل Emoji

دانلود اموجی پیام موبایل Emoji   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: اموجی پیام موبایل Emoji منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی چشم قلبی Emoji EPS, JPG

اموجی چشم قلبی Emoji

دانلود اموجی چشم قلبی Emoji   اطلاعات: اندازه فایل: 3333×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: اموجی چشم قلبی Emoji منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

اموجی مثل یک رییس Emoji EPS, JPG

اموجی مثل یک رییس Emoji

دانلود اموجی مثل یک رییس Emoji   اطلاعات: اندازه فایل: 6112×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: اموجی مثل یک رییس Emoji منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه اموجی اشک شوق Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی اشک شوق Emoji

دانلود مجموعه اموجی اشک شوق Emoji   اطلاعات: اندازه فایل: 4762×2002 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: مجموعه اموجی اشک شوق Emoji منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.