کانسپت برسی داده ها طرح لپ تاپ بزرگ Business data analysis laptop EPS, JPG

کانسپت برسی داده ها طرح لپ تاپ بزرگ Business data analysis laptop

دانلود کانسپت برسی داده ها طرح لپ تاپ بزرگ اطلاعات: اندازه فایل: 7752x6652 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل برای صفحات فرود وب سایت خود و یا ارائه کنفرانس برای تیم مدیریتی و همکاران خود استفاده کنید.

پکیج 100 عددی تکنولوژی ( Technology )
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 100 عددی تکنولوژی ( Technology )

دانلود پکیج 100 عددی تکنولوژی    اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 100 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

دانلود رایگان قالب لایه باز بنر برنامه Zoom
EPS, JPG

دانلود رایگان قالب لایه باز بنر برنامه Zoom

دانلود رایگان قالب لایه باز بنر برنامه Zoom   اطلاعات: اندازه فایل: 4133×2057 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان قالب لایه باز سایت دوستیابی
EPS, JPG

دانلود رایگان قالب لایه باز سایت دوستیابی

دانلود رایگان قالب لایه باز سایت دوستیابی   اطلاعات: اندازه فایل: 5529×3969 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه
EPS, JPG

دانلود رایگان قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه

دانلود رایگان قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان قالب لایه باز خانم خسته
EPS, JPG

دانلود رایگان قالب لایه باز خانم خسته

دانلود رایگان قالب لایه باز خانم خسته   اطلاعات: اندازه فایل: 7950×5300 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان قالب لایه باز ویدئو کنفرانس
EPS, JPG

دانلود رایگان قالب لایه باز ویدئو کنفرانس

دانلود رایگان قالب لایه باز ویدئو کنفرانس   اطلاعات: اندازه فایل: 5893×4166 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان قالب لایه باز ویدئو چت
EPS, JPG

دانلود رایگان قالب لایه باز ویدئو چت

دانلود رایگان قالب لایه باز ویدئو چت   اطلاعات: اندازه فایل: 3751×2501 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان قالب لایه باز کار از خانه
EPS, JPG

دانلود رایگان قالب لایه باز کار از خانه

دانلود رایگان قالب لایه باز کار از خانه   اطلاعات: اندازه فایل: 4681×3121 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
دانلود رایگان قالب لایه باز مینیمال کار از خانه
EPS, JPG

دانلود رایگان قالب لایه باز مینیمال کار از خانه

دانلود رایگان قالب لایه باز مینیمال کار از خانه   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید Background
AI, EPS, JPG

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید Background

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید    اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید طرح 2 Background
AI, EPS, JPG

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید طرح 2 Background

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید طرح 2   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید طرح 3 Background
AI, EPS, JPG

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید طرح 3 Background

دانلود رایگان پس زمینه تکنولوژی رنگ سفید طرح 3   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان پس زمینه مینیمال تکنولوژی Background
EPS, JPG

دانلود رایگان پس زمینه مینیمال تکنولوژی Background

دانلود رایگان پس زمینه مینیمال تکنولوژی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3375 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان فرم ورود کاربران سایت Form
EPS, JPG

دانلود رایگان فرم ورود کاربران سایت Form

دانلود رایگان فرم ورود کاربران سایت   اطلاعات: اندازه فایل: 4862×2735 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان صفحه لندینگ سایت Landing Page
EPS, JPG

دانلود رایگان صفحه لندینگ سایت Landing Page

دانلود رایگان صفحه لندینگ سایت   اطلاعات: اندازه فایل: 6901×4140 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان صفحه لندینگ ویدئو کنفرانس Landing Page
EPS, JPG

دانلود رایگان صفحه لندینگ ویدئو کنفرانس Landing Page

دانلود رایگان صفحه لندینگ ویدئو کنفرانس   اطلاعات: اندازه فایل: 6251×3652 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دوستی مجازی Online Friendship EPS, JPG

قالب لایه باز دوستی مجازی Online Friendship

قالب لایه باز دوستی مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کار از خانه Remote work EPS, JPG

قالب لایه باز کار از خانه Remote work

دانلود قالب لایه باز کار از خانه   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز بنر سایت ویدئو کنفرانس Banner AI, EPS, JPG

قالب لایه باز بنر سایت ویدئو کنفرانس Banner

دانلود قالب لایه باز بنر سایت ویدئو کنفرانس   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تماس تصویری با مشتری Video Call EPS, JPG

قالب لایه باز تماس تصویری با مشتری Video Call

دانلود قالب لایه باز تماس تصویری با مشتری   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×2793 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ارتباط همکاران از راه دور Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ارتباط همکاران از راه دور Video Conference

دانلود قالب لایه باز ارتباط همکاران از راه دور   اطلاعات: اندازه فایل: 5001×2585 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه حال و احوال کردن Greeting EPS, JPG

قالب لایه حال و احوال کردن Greeting

دانلود قالب لایه حال و احوال کردن   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×2834 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

موکاپ ویدئو کنفرانس دوران قرنطینه Mockup EPS, JPG

موکاپ ویدئو کنفرانس دوران قرنطینه Mockup

دانلود موکاپ ویدئو کنفرانس دوران قرنطینه   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3669 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز صفحه لندینگ سایت ایزومتریک Landing Page EPS, JPG

قالب لایه باز صفحه لندینگ سایت ایزومتریک Landing Page

دانلود قالب لایه باز صفحه لندینگ سایت ایزومتریک   اطلاعات: اندازه فایل: 6250×4521 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز آموزش از طریق ویدئو کنفرانس Video conference EPS, JPG

قالب لایه باز آموزش از طریق ویدئو کنفرانس Video conference

دانلود قالب لایه باز آموزش از طریق ویدئو کنفرانس   اطلاعات: اندازه فایل: 5001×3540 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز برقراری ارتباط از طریق نرم افزار Communication EPS, JPG

قالب لایه باز برقراری ارتباط از طریق نرم افزار Communication

دانلود قالب لایه باز برقراری ارتباط از طریق نرم افزار   اطلاعات: اندازه فایل: 7074×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز فاصله گذاری اجتماعی Social Distancing EPS, JPG

قالب لایه باز فاصله گذاری اجتماعی Social Distancing

دانلود قالب لایه باز فاصله گذاری اجتماعی   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×5657 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس برای افراد Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس برای افراد Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس برای افراد   اطلاعات: اندازه فایل: 6668×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس آبی Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس آبی Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس آبی Video Conference   اطلاعات: اندازه فایل: 4168×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در مانیتور Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در مانیتور Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در مانیتور    اطلاعات: اندازه فایل: 6668×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس دسته جمعی Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس دسته جمعی Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس دسته جمعی   اطلاعات: اندازه فایل: 5511×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در چندین صفحه نمایش Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در چندین صفحه نمایش Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در چندین صفحه نمایش   اطلاعات: اندازه فایل: 5511×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز روابط و تکنولوژی Video Call EPS, JPG

قالب لایه باز روابط و تکنولوژی Video Call

دانلود قالب لایه باز روابط و تکنولوژی   اطلاعات: اندازه فایل: 5511×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس کردن مجازی با لپتاپ Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس کردن مجازی با لپتاپ Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس کردن مجازی با لپتاپ   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه ویدئو کنفرانس Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه ویدئو کنفرانس Video Conference

دانلود قالب لایه باز پس زمینه ویدئو کنفرانس   اطلاعات: اندازه فایل: 7200×5800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.