مجموعه کاورهای آماده هولوگرافیک پاستلی EPS, JPG

مجموعه کاورهای آماده هولوگرافیک پاستلی

دانلود مجموعه کاورهای آماده هولوگرافیک پاستلی اطلاعات: اندازه فایل: 4551×2100 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

وکتور اشکال مایع هولوگرافیک EPS, JPG

وکتور اشکال مایع هولوگرافیک

دانلود وکتور اشکال مایع هولوگرافیک اطلاعات: اندازه فایل: 7500×3535 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک با طرح فویل EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک با طرح فویل

دانلود پس زمینه هولوگرافیک با طرح فویل اطلاعات: اندازه فایل: 6010×4007 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک مینیمال مات EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک مینیمال مات

دانلود پس زمینه هولوگرافیک مینیمال مات اطلاعات: اندازه فایل: 7500×3375 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک با لوگو وکتور EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک با لوگو وکتور

دانلود پس زمینه هولوگرافیک با لوگو وکتور. بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پس زمینه هولوگرافیگ نئون EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیگ نئون

دانلود پس زمینه هولوگرافیگ نئون. بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پس زمینه هولوگرافیک پاستلی EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک پاستلی

دانلود پس زمینه هولوگرافیک پاستلی. بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه دو عددی پس زمینه هولوگرافیک
EPS, JPG

مجموعه دو عددی پس زمینه هولوگرافیک

دانلود مجموعه دو عددی پس زمینه هولوگرافیک. بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پس زمینه مدل Holographic
EPS, JPG

پس زمینه مدل Holographic

دانلود پس زمینه مدل Holographic اطلاعات: اندازه فایل: 8000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
پس زمینه هولوگرافیک آبی و صورتی EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک آبی و صورتی

دانلود پس زمینه هولوگرافیک آبی و صورتی اطلاعات: اندازه فایل: 5693×3201 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک مدل آبستره EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک مدل آبستره

دانلود پس زمینه هولوگرافیک مدل آبستره اطلاعات: اندازه فایل: 7000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک مدل ابر EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک مدل ابر

دانلود پس زمینه هولوگرافیک مدل ابر اطلاعات: اندازه فایل: 7000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک مدل Abstract Holographic EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک مدل Abstract Holographic

دانلود پس زمینه هولوگرافیک مدل Abstract Holographic اطلاعات: اندازه فایل: 7000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک طرح ابر سفید
EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک طرح ابر سفید

دانلود پس زمینه هولوگرافیک طرح ابر سفید اطلاعات: اندازه فایل: 7000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک آبستره طرح آبرنگ EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک آبستره طرح آبرنگ

دانلود پس زمینه هولوگرافیک آبستره طرح آبرنگ اطلاعات: اندازه فایل: 7000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک موج دار
EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک موج دار

دانلود پس زمینه هولوگرافیک موج دار اطلاعات: اندازه فایل: 5940×3960 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه گرادیانت هولوگرافیک EPS, JPG

پس زمینه گرادیانت هولوگرافیک

دانلود پس زمینه گرادیانت هولوگرافیک اطلاعات: اندازه فایل: 5600×3150 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک سیارات EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک سیارات

دانلود پس زمینه هولوگرافیک سیارات اطلاعات: اندازه فایل: 2667×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک پاستلی مدل Waves AI, EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک پاستلی مدل Waves

دانلود پس زمینه هولوگرافیک پاستلی مدل Waves اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک فویل مدل Blend Design
EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک فویل مدل Blend Design

دانلود پس زمینه هولوگرافیک فویل مدل Blend Design اطلاعات: اندازه فایل: 7000×4800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک مدل Background Cover EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک مدل Background Cover

دانلود پس زمینه هولوگرافیک مدل Background Cover اطلاعات: اندازه فایل: 5500×5500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک با رنگ های پاستلی مدل Pastel Colors EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک با رنگ های پاستلی مدل Pastel Colors

دانلود پس زمینه هولوگرافیک با رنگ های پاستلی مدل Pastel Colors اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه گرادیانت هولوگرافیک حباب EPS, JPG

پس زمینه گرادیانت هولوگرافیک حباب

دانلود پس زمینه گرادیانت هولوگرافیک حباب اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3400 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرام طرح Decoration EPS, JPG

پس زمینه هولوگرام طرح Decoration

دانلود پس زمینه هولوگرام طرح Decoration اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه هولوگرافیک آبستره مدل موج آب
EPS, JPG

پس زمینه هولوگرافیک آبستره مدل موج آب

دانلود پس زمینه هولوگرافیک آبستره مدل موج آب اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.