دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور عمودی تک لت JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور عمودی تک لت

قالب لایه باز موکاپ بروشور عمودی تک لت اطلاعات: اندازه فایل: 2000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت روی سطح پله JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت روی سطح پله

قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت روی سطح پله اطلاعات: اندازه فایل:2000×3600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود رایگان قالب لایه باز موکاپ بروشور دو لت و ساده (پشت و رو)
JPG, PSD

دانلود رایگان قالب لایه باز موکاپ بروشور دو لت و ساده (پشت و رو)

قالب لایه باز رایگان موکاپ بروشور دو لت و ساده (پشت و رو) اطلاعات: اندازه فایل:2000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت فست فودی JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت فست فودی

قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت فست فودی اطلاعات: اندازه فایل:2000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود رایگان قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت فیروزه ای و سفید JPG, PSD

دانلود رایگان قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت فیروزه ای و سفید

قالب لایه باز رایگان موکاپ بروشور سه لت فیروزه ای و سفید اطلاعات: اندازه فایل:3000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور تجاری با دیزاین مشکی JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور تجاری با دیزاین مشکی

قالب لایه باز موکاپ بروشور  تجاری با دیزاین مشکی اطلاعات: اندازه فایل:2000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود رایگان قالب لایه باز موکاپ بروشور شرکتی با حاشیه طرح کوه
JPG, PSD

دانلود رایگان قالب لایه باز موکاپ بروشور شرکتی با حاشیه طرح کوه

قالب لایه باز رایگان موکاپ بروشور  شرکتی با حاشیه طرح کوه اطلاعات: اندازه فایل:3642×5460 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود قالب لایه باز رزومه با منحنی بنفش و زیبا JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه با منحنی بنفش و زیبا

دانلود قالب لایه باز رزومه با منحنی بنفش و زیبا اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه تحصیلی خطوط آبی JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه تحصیلی خطوط آبی

دانلود قالب لایه باز رزومه تحصیلی خطوط آبی اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
دانلود مجموعه قالب لایه باز رزومه با دیزاین مشکی و زرد JPG, PSD

دانلود مجموعه قالب لایه باز رزومه با دیزاین مشکی و زرد

دانلود مجموعه قالب لایه باز رزومه با دیزاین مشکی و زرد اطلاعات: اندازه فایل: 2000×3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه […]د.

دانلود قالب لایه باز رزومه کاری JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه کاری

دانلود قالب لایه باز رزومه کاری اطلاعات: اندازه فایل: 3000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه سبز و زیبا JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه سبز و زیبا

دانلود قالب لایه باز رزومه سبز و زیبا اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه شرکتی با اشکال زرد و سبز JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه شرکتی با اشکال زرد و سبز

دانلود قالب لایه باز رزومه شرکتی با اشکال زرد و سبز اطلاعات: اندازه فایل: 2000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه […]د.

دانلود قالب لایه باز رزومه شرکتی با دیزاین زرد JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه شرکتی با دیزاین زرد

قالب لایه باز رزومه شرکتی با دیزاین زرد اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه زیبا با دیزاین صورتی JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه زیبا با دیزاین صورتی

دانلود قالب لایه باز رزومه زیبا با دیزاین صورتی اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه زیبا و حرفه ای dark mode JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه زیبا و حرفه ای dark mode

دانلود قالب لایه باز رزومه زیبا و حرفه ای dark mode اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه […]د.

دانلود قالب لایه باز رزومه مدرن با رنگ تیره JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه مدرن با رنگ تیره

دانلود قالب لایه باز رزومه مدرن با رنگ تیره اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه با اشکال رنگی JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه با اشکال رنگی

دانلود قالب لایه باز رزومه با اشکال رنگی اطلاعات: اندازه فایل: 4000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه همراه با عکس JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه همراه با عکس

دانلود قالب لایه باز رزومه همراه با عکس اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه ساده و حرفه ای JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه ساده و حرفه ای

دانلود قالب لایه باز رزومه ساده و حرفه ای اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه با دیزاین سفید و بنفش JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه با دیزاین سفید و بنفش

دانلود قالب لایه باز رزومه با دیزاین سفید و بنفش اطلاعات: اندازه فایل: 2500×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

دانلود قالب لایه باز رزومه با بک گراند مشکی JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه با بک گراند مشکی

دانلود قالب لایه باز رزومه با بک گراند مشکی اطلاعات: اندازه فایل: 2500×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهید.

پکیج 50 عددی پست اینستاگرام (Instagram Post)
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی پست اینستاگرام (Instagram Post)

دانلود پکیج 50 عددی پست اینستاگرام   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل فتوشاپ لایه باز (Adobe Photoshop) با کیفیت می باشد.

دانلود قالب لایه باز رزومه با رنگ های زرد و سفید JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه با رنگ های زرد و سفید

دانلود قالب لایه باز رزومه با رنگ های زرد و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه […]د.

دانلود قالب لایه باز رزومه با رنگ های سیاه و سفید JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز رزومه با رنگ های سیاه و سفید

دانلود قالب لایه باز رزومه با رنگ های سیاه و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز رزومه است که شما با استفاده از آن می توانید رزومه خود را در آن قرار دهید و به شرکت ها و سازمان ها ارائه […]د.

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز تحریر همراه با برگ JPG, PSD

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز تحریر همراه با برگ

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز تحریر همراه با برگ اطلاعات: اندازه فایل: 4884×3908 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز سربرگ است که شما می توانید از آن برای پروژه های شرکتی یا شخصی استفاده کنید.

دانلود رایگان قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت معرفی و مشاوره JPG, PSD

دانلود رایگان قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت معرفی و مشاوره

قالب لایه باز رایگان موکاپ بروشور  سه لت معرفی و مشاوره اطلاعات: اندازه فایل:2000X3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت رستوران شرقی JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت رستوران شرقی

قالب لایه باز موکاپ بروشور  سه لت رستوران شرقی اطلاعات: اندازه فایل:2000X3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت رستوران و قیمت JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت رستوران و قیمت

قالب لایه باز موکاپ بروشور  سه لت رستوران و قیمت اطلاعات: اندازه فایل:2000X3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز با بک گراند فرش آبی JPG, PSD

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز با بک گراند فرش آبی

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز با بک گراند فرش آبی اطلاعات: اندازه فایل: 2000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز سربرگ است که شما می توانید از آن برای پروژه های شرکتی یا شخصی استفاده کنید.

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت با خطوط مورب JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت با خطوط مورب

قالب لایه باز موکاپ بروشور  سه لت با خطوط مورب اطلاعات: اندازه فایل:3264×4896 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت برای معرفی مناظر طبیعی JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت برای معرفی مناظر طبیعی

قالب لایه باز موکاپ بروشور  سه لت برای معرفی مناظر طبیعی اطلاعات: اندازه فایل:3417×5125 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز JPG, PSD

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز

دانلود موکاپ سربرگ اداری روی میز اطلاعات: اندازه فایل: 3000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز سربرگ است که شما می توانید از آن برای پروژه های شرکتی یا شخصی استفاده کنید.

دانلود موکاپ سربرگ اداری با موج های آبی JPG, PSD

دانلود موکاپ سربرگ اداری با موج های آبی

دانلود موکاپ سربرگ اداری با موج های آبی اطلاعات: اندازه فایل: 2100×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز سربرگ است که شما می توانید از آن برای پروژه های شرکتی یا شخصی استفاده کنید.

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت با دیزاین سفید و سبز JPG, PSD

دانلود قالب لایه باز موکاپ بروشور سه لت با دیزاین سفید و سبز

قالب لایه باز موکاپ بروشور  سه لت با دیزاین سفید و سبز اطلاعات: اندازه فایل:3532×5298 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   در این فایل شما می توانید عکس بیزینس خود را قرار دهید و در پروژه های شخصی و شرکتی استفاده نمائید.

دانلود موکاپ سربرگ اداری معلق در هوا همراه با کارت ویزیت JPG, PSD

دانلود موکاپ سربرگ اداری معلق در هوا همراه با کارت ویزیت

دانلود موکاپ سربرگ اداری معلق در هوا همراه با کارت ویزیت اطلاعات: اندازه فایل: 3200×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این فایل یک فایل لایه باز سربرگ است که شما می توانید از آن برای پروژه های شرکتی یا شخصی استفاده کنید.