دانلود رایگان مجموعه آیکون شبکه جهانی وب Icon
AI, EPS, JPG

دانلود رایگان مجموعه آیکون شبکه جهانی وب Icon

دانلود رایگان مجموعه آیکون شبکه جهانی وب اطلاعات: اندازه فایل: 2000x2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان مجموعه آیکون کابردی وب Icon
AI, EPS, JPG

دانلود رایگان مجموعه آیکون کابردی وب Icon

دانلود رایگان مجموعه آیکون کابردی وب اطلاعات: اندازه فایل: 1667x1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دوستی مجازی Online Friendship EPS, JPG

قالب لایه باز دوستی مجازی Online Friendship

قالب لایه باز دوستی مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تماس تصویری با مشتری Video Call EPS, JPG

قالب لایه باز تماس تصویری با مشتری Video Call

دانلود قالب لایه باز تماس تصویری با مشتری   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×2793 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ارتباط همکاران از راه دور Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ارتباط همکاران از راه دور Video Conference

دانلود قالب لایه باز ارتباط همکاران از راه دور   اطلاعات: اندازه فایل: 5001×2585 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه حال و احوال کردن Greeting EPS, JPG

قالب لایه حال و احوال کردن Greeting

دانلود قالب لایه حال و احوال کردن   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×2834 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

موکاپ ویدئو کنفرانس دوران قرنطینه Mockup EPS, JPG

موکاپ ویدئو کنفرانس دوران قرنطینه Mockup

دانلود موکاپ ویدئو کنفرانس دوران قرنطینه   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3669 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز صفحه لندینگ سایت ایزومتریک Landing Page EPS, JPG

قالب لایه باز صفحه لندینگ سایت ایزومتریک Landing Page

دانلود قالب لایه باز صفحه لندینگ سایت ایزومتریک   اطلاعات: اندازه فایل: 6250×4521 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز آموزش از طریق ویدئو کنفرانس Video conference EPS, JPG

قالب لایه باز آموزش از طریق ویدئو کنفرانس Video conference

دانلود قالب لایه باز آموزش از طریق ویدئو کنفرانس   اطلاعات: اندازه فایل: 5001×3540 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
قالب لایه باز برقراری ارتباط از طریق نرم افزار Communication EPS, JPG

قالب لایه باز برقراری ارتباط از طریق نرم افزار Communication

دانلود قالب لایه باز برقراری ارتباط از طریق نرم افزار   اطلاعات: اندازه فایل: 7074×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز فاصله گذاری اجتماعی Social Distancing EPS, JPG

قالب لایه باز فاصله گذاری اجتماعی Social Distancing

دانلود قالب لایه باز فاصله گذاری اجتماعی   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×5657 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس برای افراد Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس برای افراد Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس برای افراد   اطلاعات: اندازه فایل: 6668×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس آبی Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس آبی Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس آبی Video Conference   اطلاعات: اندازه فایل: 4168×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در مانیتور Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در مانیتور Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در مانیتور    اطلاعات: اندازه فایل: 6668×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس دسته جمعی Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس دسته جمعی Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس دسته جمعی   اطلاعات: اندازه فایل: 5511×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در چندین صفحه نمایش Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در چندین صفحه نمایش Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس در چندین صفحه نمایش   اطلاعات: اندازه فایل: 5511×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز روابط و تکنولوژی Video Call EPS, JPG

قالب لایه باز روابط و تکنولوژی Video Call

دانلود قالب لایه باز روابط و تکنولوژی   اطلاعات: اندازه فایل: 5511×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس کردن مجازی با لپتاپ Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس کردن مجازی با لپتاپ Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس کردن مجازی با لپتاپ   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه ویدئو کنفرانس Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه ویدئو کنفرانس Video Conference

دانلود قالب لایه باز پس زمینه ویدئو کنفرانس   اطلاعات: اندازه فایل: 7200×5800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه چراغ آبی Background EPS, JPG

پس زمینه چراغ آبی Background

دانلود پس زمینه چراغ آبی   اطلاعات: اندازه فایل: 7917×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دو آقا در حال صحبت کردن Template EPS, JPG

قالب لایه باز دو آقا در حال صحبت کردن Template

دانلود قالب لایه باز دو آقا در حال صحبت کردن   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز گفتوگو با دوستان Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز گفتوگو با دوستان Video Conference

دانلود قالب لایه باز گفتوگو با دوستان   اطلاعات: اندازه فایل: 5210×2084 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو چت با تبلت Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو چت با تبلت Video Conference

دانلود قالب لایه باز ویدئو چت با تبلت   اطلاعات: اندازه فایل: 5001×5001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دورکاری مادر در کنار فرزند Remote Work EPS, JPG

قالب لایه باز دورکاری مادر در کنار فرزند Remote Work

دانلود قالب لایه باز دورکاری مادر در کنار فرزند   اطلاعات: اندازه فایل: 7950×5300 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه نکات ارتباطی Telecom AI, EPS, JPG

قالب لایه نکات ارتباطی Telecom

دانلود قالب لایه نکات ارتباطی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تماشای تلویزیون TV AI, EPS, JPG

قالب لایه باز تماشای تلویزیون TV

دانلود قالب لایه باز تماشای تلویزیون   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم در حال کار با لپتاپ AI, EPS, JPG

قالب لایه باز خانم در حال کار با لپتاپ

دانلود قالب لایه باز خانم در حال کار با لپتاپ   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم در حال ویدئو چت Video Call AI, EPS, JPG

قالب لایه باز خانم در حال ویدئو چت Video Call

دانلود قالب لایه باز خانم در حال ویدئو چت   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه AI, EPS, JPG

قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه

دانلود قالب لایه باز خانم در حال کار از خانه   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه ویدئو کنفرانس با موبایل Video Conference EPS, JPG

پس زمینه ویدئو کنفرانس با موبایل Video Conference

دانلود پس زمینه ویدئو کنفرانس با موبایل   اطلاعات: اندازه فایل: 7292×3647 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه تکنولوژی آبی و سفید Background AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه تکنولوژی آبی و سفید Background

دانلود قالب لایه باز پس زمینه تکنولوژی آبی و سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه تکنولوژی طرح برد الکتریکی Background AI, EPS, JPG

پس زمینه تکنولوژی طرح برد الکتریکی Background

دانلود پس زمینه تکنولوژی طرح برد الکتریکی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اپلیکیشن گوشی و ویندوز AI, EPS, JPG

قالب لایه باز اپلیکیشن گوشی و ویندوز

دانلود قالب لایه باز اپلیکیشن گوشی و ویندوز   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پس زمینه بازار فارکس Background EPS, JPG

پس زمینه بازار فارکس Background

دانلود پس زمینه بازار فارکس   اطلاعات: اندازه فایل: 5334×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تماس ویدئویی از منزل Video Conference EPS, JPG

قالب لایه باز تماس ویدئویی از منزل Video Conference

دانلود قالب لایه باز تماس ویدئویی از منزل   اطلاعات: اندازه فایل: 5448×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز جامعه فضای مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز جامعه فضای مجازی

دانلود قالب لایه باز جامعه فضای مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.