دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای روغن نارگیل EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای روغن نارگیل

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای روغن نارگیل   اطلاعات: اندازه فایل: 5691×4000پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود مجموعه فایل لایه باز اینفوگرافیک کارخانه EPS, JPG

دانلود مجموعه فایل لایه باز اینفوگرافیک کارخانه

دانلود مجموعه فایل لایه باز اینفوگرافیک کارخانه   اطلاعات: اندازه فایل: 6659×5905پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود مجموعه فایل لایه باز اینفوگرافیک روغن CBD EPS, JPG

دانلود مجموعه فایل لایه باز اینفوگرافیک روغن CBD

دانلود مجموعه فایل لایه باز اینفوگرافیک روغن CBD   اطلاعات: اندازه فایل: 7948×4471پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای کپسول CBD EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای کپسول CBD

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای کپسول CBD   اطلاعات: اندازه فایل: 7948×4471پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای دویدن بر سلامتی EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای دویدن بر سلامتی

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای دویدن بر سلامتی   اطلاعات: اندازه فایل: 6626×4829پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک ثاثیر روغن بر سلامتی EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک ثاثیر روغن بر سلامتی

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک ثاثیر روغن بر سلامتی   اطلاعات: اندازه فایل: 7948×4471 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک تاثیر موز در زیبایی EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک تاثیر موز در زیبایی

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک تاثیر موز در زیبایی   اطلاعات: اندازه فایل: 4164×5032 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک درخت پاییزی با موضوع سبک زندگی سالم EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک درخت پاییزی با موضوع سبک زندگی سالم

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک درخت پاییزی با موضوع سبک زندگی سالم   اطلاعات: اندازه فایل: 4500×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک با موضوع بهبود کسب و کار EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک با موضوع بهبود کسب و کار

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک با موضوع بهبود کسب و کار   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مخصوص درمان بیماری و آلرژی EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مخصوص درمان بیماری و آلرژی

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مخصوص درمان بیماری و آلرژی   اطلاعات: اندازه فایل: 4500×5300 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز ( Infographic)
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز ( Infographic)

دانلود پکیج 100 عددی قالب اینفوگرافیک لایه باز   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 100 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

قالب لایه باز اینفوگرافیک چهار گزینه ای
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک چهار گزینه ای

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک چهار گزینه ای   اطلاعات: اندازه فایل: 5212×5212 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک  بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز اینفوگرافیک وکتور مدل Graphic EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک وکتور مدل Graphic

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک وکتور مدل Graphic   اطلاعات: اندازه فایل: 7000×2833 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک کانسپت تجاری مدل 3 گزینه ای
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک کانسپت تجاری مدل 3 گزینه ای

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک کانسپت تجاری مدل 3 گزینه ای   اطلاعات: اندازه فایل: 5547×3121 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک 5 مرحله ای EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک 5 مرحله ای

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک 5 مرحله ای   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×2402 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل جریان کار
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل جریان کار

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل جریان کار   اطلاعات: اندازه فایل: 5556×2779 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک جدول زمانی AI, EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک جدول زمانی

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک جدول زمانی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک با المان دایره ای AI, EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک با المان دایره ای

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک با المان دایره ای   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل چارت AI, EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل چارت

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل چارت   اطلاعات: اندازه فایل: 5625×2501 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک مینیمال EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک مینیمال

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک مینیمال بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز اینفوگرافیک EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک  بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز اینفوگرافیک تجزیه و تحلیل دیتا EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک تجزیه و تحلیل دیتا

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک تجزیه و تحلیل دیتا   اطلاعات: اندازه فایل: 6664×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک زنجیره تامین AI, EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک زنجیره تامین

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک زنجیره تامین   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 9 عددی بنرهای لایه باز اینفوگرافیک
EPS, JPG

مجموعه 9 عددی بنرهای لایه باز اینفوگرافیک

دانلود مجموعه 9 عددی بنرهای لایه باز اینفوگرافیک   اطلاعات: اندازه فایل: 7084×3980 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز بنرهای فلت اینفوگرافیک EPS, JPG

قالب لایه باز بنرهای فلت اینفوگرافیک

دانلود قالب لایه باز بنرهای فلت اینفوگرافیک   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز اینفوگرافیک EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز اینفوگرافیک کسب و کار
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک کسب و کار

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک کسب و کار   اطلاعات: اندازه فایل: 4793×4376 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل Business infographic EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل Business infographic

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل Business infographic   اطلاعات: اندازه فایل: 5334×3001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل بیزینس با 5 گزینه
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل بیزینس با 5 گزینه

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل بیزینس با 5 گزینه   اطلاعات: اندازه فایل: 6459×2990 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک مناسب ارائه EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک مناسب ارائه

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک مناسب ارائه   اطلاعات: اندازه فایل: 4584×4584 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل Business Presentation
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل Business Presentation

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک مدل Business Presentation   اطلاعات: اندازه فایل: 6043×3126 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک ارائه کنفرانس تجاری EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک ارائه کنفرانس تجاری

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک ارائه کنفرانس تجاری   اطلاعات: اندازه فایل: 6876×2709 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز اینفوگرافیک مناسب کنفرانس EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک مناسب کنفرانس

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک مناسب کنفرانس بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز اینفوگرافیک رنگی
EPS, JPG

قالب لایه باز اینفوگرافیک رنگی

دانلود قالب لایه باز اینفوگرافیک رنگی   اطلاعات: اندازه فایل: 5334×2996 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.