پکیج 50 عددی براش وکتور (Vector Brush Pack 1)
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی براش وکتور (Vector Brush Pack 1)

دانلود پکیج 50 عددی براش وکتور اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

دانلود براش وکتور طرح چکه رنگ EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح چکه رنگ

دانلود براش وکتور طرح چکه رنگ   اطلاعات: اندازه فایل: 6464×3735 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح چکه رنگ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح پاشیدن رنگ EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح پاشیدن رنگ

دانلود براش وکتور طرح پاشیدن رنگ   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح پاشیدن رنگ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح آبرنگ پالت رنگی متنوع EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح آبرنگ پالت رنگی متنوع

دانلود براش وکتور طرح آبرنگ پالت رنگی متنوع   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح آبرنگ پالت رنگی متنوع با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح آبرنگ 4 رنگ EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح آبرنگ 4 رنگ

دانلود براش وکتور طرح آبرنگ 4 رنگ   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح آبرنگ 4 رنگ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح دایره های Grunge EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح دایره های Grunge

دانلود براش وکتور طرح دایره های Grunge   اطلاعات: اندازه فایل: 7000×6445 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح دایره های Grunge با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح رنگارنگ No.2 EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح رنگارنگ No.2

دانلود براش وکتور طرح رنگارنگ No.2   اطلاعات: اندازه فایل: 6251×6251 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح رنگارنگ No.2 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح پرچک کلمبیا EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح پرچک کلمبیا

دانلود براش وکتور طرح پرچک کلمبیا   اطلاعات: اندازه فایل: 5150×4768 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح پرچک کلمبیا با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح مربع EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح مربع

دانلود براش وکتور طرح مربع   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح مربع با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
دانلود براش وکتور طرح Abstract paint brush EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Abstract paint brush

دانلود براش وکتور طرح Abstract paint brush   اطلاعات: اندازه فایل: 6112×6112 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Abstract paint brush با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Ink brush stroke EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Ink brush stroke

دانلود براش وکتور طرح Ink brush stroke   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Ink brush stroke با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Blots EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Blots

دانلود براش وکتور طرح Blots   اطلاعات: اندازه فایل: 4793×4584 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Blots با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Grungy Lines EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Grungy Lines

دانلود براش وکتور طرح Grungy Lines   اطلاعات: اندازه فایل: 6250×6250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Grungy Lines با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور گرد EPS, JPG

دانلود براش وکتور گرد

دانلود براش وکتور گرد   اطلاعات: اندازه فایل: 5338×5338 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور گرد با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور با المان های گرانج سفید رنگ EPS, JPG

دانلود براش وکتور با المان های گرانج سفید رنگ

دانلود براش وکتور با المان های گرانج سفید رنگ   اطلاعات: اندازه فایل: 6240×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور با المان های گرانج سفید رنگ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور با المان های گرانج EPS, JPG

دانلود براش وکتور با المان های گرانج

دانلود براش وکتور با المان های گرانج   اطلاعات: اندازه فایل: 6160×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور با المان های گرانج با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طلایی طرح رنگ روغن EPS, JPG

دانلود براش وکتور طلایی طرح رنگ روغن

دانلود براش وکتور طلایی طرح رنگ روغن   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طلایی طرح رنگ روغن با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور منحنی مشکی EPS, JPG

دانلود براش وکتور منحنی مشکی

دانلود براش وکتور منحنی مشکی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور منحنی مشکی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور رنگ های پاستلی آبستره EPS, JPG

دانلود براش وکتور رنگ های پاستلی آبستره

دانلود براش وکتور رنگ های پاستلی آبستره   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور رنگ های پاستلی آبستره با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح پرچم آلمان EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح پرچم آلمان

دانلود براش وکتور طرح پرچم آلمان   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح پرچم آلمان با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح ذغال EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح ذغال

دانلود براش وکتور طرح ذغال   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح ذغال با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور آبی روشن طرح آبرنگ EPS, JPG

دانلود براش وکتور آبی روشن طرح آبرنگ

دانلود براش وکتور آبی روشن طرح آبرنگ   اطلاعات: اندازه فایل: 6800×3200 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور آبی روشن طرح آبرنگ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور آبی طرح رنگ روغن EPS, JPG

دانلود براش وکتور آبی طرح رنگ روغن

دانلود براش وکتور آبی طرح رنگ روغن   اطلاعات: اندازه فایل: 5977×4269 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور آبی طرح رنگ روغن با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Pattern آسفالت و پیاده رو EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Pattern آسفالت و پیاده رو

دانلود براش وکتور طرح Pattern آسفالت و پیاده رو   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Pattern آسفالت و پیاده رو با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Black ink EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Black ink

دانلود براش وکتور طرح Black ink   اطلاعات: اندازه فایل: 7982×3168 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Black ink با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Smudge EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Smudge

دانلود براش وکتور طرح Smudge   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Smudge با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Black Friday EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Black Friday

دانلود براش وکتور طرح Black Friday   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Black Friday با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Paint splash EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Paint splash

دانلود براش وکتور طرح Paint splash   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Paint splash با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح لکه رنگ EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح لکه رنگ

دانلود براش وکتور طرح لکه رنگ   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح لکه رنگ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور طرح Black grunge EPS, JPG

دانلود براش وکتور طرح Black grunge

دانلود براش وکتور طرح Black grunge   اطلاعات: اندازه فایل: 7000×4869 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور طرح Black grunge با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور گرانج مشکی EPS, JPG

دانلود براش وکتور گرانج مشکی

دانلود براش وکتور گرانج مشکی   اطلاعات: اندازه فایل: 7000×5323 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور گرانج مشکی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور جوهر مدل Black Strokes EPS, JPG

دانلود براش وکتور جوهر مدل Black Strokes

دانلود براش وکتور جوهر مدل Black Strokes   اطلاعات: اندازه فایل: 2364×2364 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور جوهر مدل Black Strokes با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور جوهر خاکستری EPS, JPG

دانلود براش وکتور جوهر خاکستری

دانلود براش وکتور جوهر خاکستری   اطلاعات: اندازه فایل: 7000×4667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور جوهر خاکستری با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور جوهر مشکی طرح بنر EPS, JPG

دانلود براش وکتور جوهر مشکی طرح بنر

دانلود براش وکتور جوهر مشکی طرح بنر   اطلاعات: اندازه فایل: 7000×5435 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور جوهر مشکی طرح بنر با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور جوهر مشکی طرح بزرگ EPS, JPG

دانلود براش وکتور جوهر مشکی طرح بزرگ

دانلود براش وکتور جوهر مشکی طرح بزرگ   اطلاعات: اندازه فایل: 4550×3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور جوهر مشکی طرح بزرگ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود براش وکتور جوهر مشکی No.1 EPS, JPG

دانلود براش وکتور جوهر مشکی No.1

دانلود براش وکتور جوهر مشکی No.1   اطلاعات: اندازه فایل: 4550×3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل براش وکتور جوهر مشکی No.1 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.