پکیج 21 عددی موکاپ پارچه ( Fabric Mockup )
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 21 عددی موکاپ پارچه ( Fabric Mockup )

دانلود پکیج 21 عددی موکاپ پارچه   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ  (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 21 عدد فایل فتوشاپ لایه باز ( Adobe Photoshop) با کیفیت می باشد.

فایل موکاپ پارچه دو رنگ JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه دو رنگ

دانلود فایل موکاپ پارچه دو رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 4000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ حوله و جا حوله ای JPG, PSD

فایل موکاپ حوله و جا حوله ای

دانلود فایل موکاپ حوله و جا حوله ای اطلاعات: اندازه فایل: 3500X2300 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ حوله با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه رو مبلی JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه رو مبلی

دانلود فایل موکاپ پارچه رو مبلی اطلاعات: اندازه فایل: 2667X3259 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ رو مبلی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ کاموا JPG, PSD

فایل موکاپ کاموا

دانلود فایل موکاپ کاموا اطلاعات: اندازه فایل: 3571X2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ توپ کاموا با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه رو میزی از زاویه مقابل JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه رو میزی از زاویه مقابل

دانلود فایل موکاپ پارچه رو میزی از زاویه مقابل اطلاعات: اندازه فایل: 5000X3334 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ رومیزی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه رو میزی JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه رو میزی

دانلود فایل موکاپ پارچه رو میزی اطلاعات: اندازه فایل: 3334X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ رومیزی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ لوگو روی پارچه چروک شده JPG, PSD

فایل موکاپ لوگو روی پارچه چروک شده

دانلود فایل موکاپ لوگو روی پارچه چروک شده اطلاعات: اندازه فایل: 3000X3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ لوگو با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ رول کاغذ JPG, PSD

فایل موکاپ رول کاغذ

دانلود فایل موکاپ رول کاغذ اطلاعات: اندازه فایل: 5000X3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ کاغذ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
فایل موکاپ تیشرت رول شده سفید JPG, PSD

فایل موکاپ تیشرت رول شده سفید

دانلود فایل موکاپ تیشرت رول شده سفید اطلاعات: اندازه فایل: 5000X3334 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ تیشرت با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ تیشرت رول شده JPG, PSD

فایل موکاپ تیشرت رول شده

دانلود فایل موکاپ تیشرت رول شده اطلاعات: اندازه فایل: 4956X3305 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ تیشرت با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ کارت دعوت عروسی JPG, PSD

فایل موکاپ کارت دعوت عروسی

دانلود فایل موکاپ کارت دعوت عروسی اطلاعات: اندازه فایل: 5293X3413 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ کارت دعوت با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پرچم JPG, PSD

فایل موکاپ پرچم

دانلود فایل موکاپ پرچم  اطلاعات: اندازه فایل: 3000X2996 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ پرچم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه نخی طرح گل و گیاه JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه نخی طرح گل و گیاه

دانلود فایل موکاپ پارچه نخی طرح گل و گیاه اطلاعات: اندازه فایل: 3500X2250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه تنظیف راه راه JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه تنظیف راه راه

دانلود فایل موکاپ پارچه تنظیف راه راه اطلاعات: اندازه فایل: 3500X2250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ پارچه  با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ روسری طرح خورشید JPG, PSD

فایل موکاپ روسری طرح خورشید

دانلود فایل موکاپ روسری طرح خورشید اطلاعات: اندازه فایل: 3500X2250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ روسری با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ بنر پارچه ای با لوگو JPG, PSD

فایل موکاپ بنر پارچه ای با لوگو

دانلود فایل موکاپ بنر پارچه ای با لوگو اطلاعات: اندازه فایل: 4000X3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ بنر با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ بنر پارچه ای JPG, PSD

فایل موکاپ بنر پارچه ای

دانلود فایل موکاپ بنر پارچه ای اطلاعات: اندازه فایل: 2533X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ بنر با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ پارچه از نمای نزدیک JPG, PSD

فایل موکاپ پارچه از نمای نزدیک

دانلود فایل موکاپ پارچه از نمای نزدیک اطلاعات: اندازه فایل: 4000X2667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ حوله حمام تا خورده JPG, PSD

فایل موکاپ حوله حمام تا خورده

دانلود فایل موکاپ حوله حمام تا خورده اطلاعات: اندازه فایل: 3751X2501 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ حوله با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ حوله حمام از نمای نزدیک JPG, PSD

فایل موکاپ حوله حمام از نمای نزدیک

دانلود فایل موکاپ حوله حمام از نمای نزدیک اطلاعات: اندازه فایل: 3751X2501 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ حوله با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.

فایل موکاپ حوله حمام طرح گل گلی JPG, PSD

فایل موکاپ حوله حمام طرح گل گلی

دانلود فایل موکاپ حوله حمام طرح گل گلی اطلاعات: اندازه فایل: 2200X2200 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل فایل موکاپ حوله با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ می باشد.