فایل وکتور خانم در حال پخت کیک
EPS, JPG

فایل وکتور خانم در حال پخت کیک

دانلود فایل وکتور خانم در حال پخت کیک اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آماده سازی مواد کیک با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور خانم در حال آموزش آشپزی
EPS, JPG

فایل وکتور خانم در حال آموزش آشپزی

دانلود فایل وکتور خانم در حال آموزش آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 6000X3375 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آموزش آشپزی مقابل دوربین با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور وردنه و قاشق چوبی
EPS, JPG

فایل وکتور وردنه و قاشق چوبی

دانلود فایل وکتور وردنه و قاشق چوبی اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور وسایل آشپزی چوبی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور آیکون وسایل اندازه گیری
EPS, JPG

فایل وکتور آیکون وسایل اندازه گیری

دانلود فایل وکتور آیکون وسایل اندازه گیری اطلاعات: اندازه فایل: 6250X6250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آیکون ابزارهای اندازه گیری با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور بازدید از خانه
EPS, JPG

فایل وکتور بازدید از خانه

دانلود فایل وکتور بازدید از خانه اطلاعات: اندازه فایل: 8769X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور بازدید خانم و آقا از خانه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور آیکون وسایل آشپزخانه و آشپزی EPS, JPG

فایل وکتور آیکون وسایل آشپزخانه و آشپزی

دانلود فایل وکتور آیکون وسایل آشپزخانه و آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 8000X6400 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آیکون های آشپزی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور تعمیرکار یخچال EPS, JPG

فایل وکتور تعمیرکار یخچال

دانلود فایل وکتور تعمیرکار یخچال اطلاعات: اندازه فایل: 8000X3125 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور تعمیرکار در حال تعمیر یخچال با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور استیک EPS, JPG

فایل وکتور استیک

دانلود فایل وکتور استیک اطلاعات: اندازه فایل: 5449X4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پیک غذا و تحویل استیک ماهی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور بشقاب طرح پرچم فرانسه EPS, JPG

فایل وکتور بشقاب طرح پرچم فرانسه

دانلود فایل وکتور بشقاب طرح پرچم فرانسه اطلاعات: اندازه فایل: 6667X3750 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور بشقاب با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
فایل وکتور کارکتر سرآشپز خانم و آقا EPS, JPG

فایل وکتور کارکتر سرآشپز خانم و آقا

دانلود فایل وکتور کارکتر سرآشپز خانم و آقا اطلاعات: اندازه فایل: 6080X3420 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور کارکترهای کارتونی آشپز با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور اپلیکیشن سفارش غذا EPS, JPG

فایل وکتور اپلیکیشن سفارش غذا

دانلود فایل وکتور اپلیکیشن سفارش غذا اطلاعات: اندازه فایل: 5000X3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور گوشی هوشمند با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور آشپزخانه کارتونی EPS, JPG

فایل وکتور آشپزخانه کارتونی

دانلود فایل وکتور آشپزخانه کارتونی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آشپزخانه و پنجره با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور خانم و آقا در حال آشپزی EPS, JPG

فایل وکتور خانم و آقا در حال آشپزی

دانلود فایل وکتور خانم و آقا در حال آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 6250X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور زن و شوهر در حال طبخ غذا با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور دستور ساخت بستنی وانیلی EPS, JPG

فایل وکتور دستور ساخت بستنی وانیلی

دانلود فایل وکتور دستور ساخت بستنی وانیلی اطلاعات: اندازه فایل: 5000X4580 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور مراحل درست کردن بستنی وانیلی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور دستور ساخت شکلات EPS, JPG

فایل وکتور دستور ساخت شکلات

دانلود فایل وکتور دستور ساخت شکلات اطلاعات: اندازه فایل: 5000X4100 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور مراحل درست کردن شکلات با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور فضای داخلی آشپزخانه و نشیمن EPS, JPG

فایل وکتور فضای داخلی آشپزخانه و نشیمن

دانلود فایل وکتور فضای داخلی آشپزخانه و نشیمن اطلاعات: اندازه فایل: 4846X5129 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور نشیمن و آشپزخانه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور خانم در حال آشپزی EPS, JPG

فایل وکتور خانم در حال آشپزی

دانلود فایل وکتور خانم در حال آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 6500X6500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور طبخ غذای سالم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

تصویر خانم خندان برنامه نویس Woman programmer AI, EPS, JPG

تصویر خانم خندان برنامه نویس Woman programmer

دانلود تصویر خانم خندان برنامه نویس اطلاعات: اندازه فایل: 2000x2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر خانم خندان ایستاده پشت میز کامپیوتر در حال برنامه نویسی و طراحی وب.  شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع طراحی سایت و برنامه نویسی استفاده […]د.

طرح فلت خانم و آقا در حال خرید با کارت اعتباری Credit Card Shopping AI, EPS, JPG

طرح فلت خانم و آقا در حال خرید با کارت اعتباری Credit Card Shopping

دانلود طرح فلت خانم و آقا در حال خرید با کارت اعتباری اطلاعات: اندازه فایل: 6000x6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   در این تصویر خانمی دیده میشود که بسته های خرید در دست دارد.

خانم در حال در طراحی سایت Woman web designer AI, EPS, JPG

خانم در حال در طراحی سایت Woman web designer

دانلود خانم در حال در طراحی سایت اطلاعات: اندازه فایل: 2000x2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر خانم در حال برنامه نویسی و طراحی سایت بر اساس زبان های برنامه نویسی جاوا و HTML. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع […]د.

خانم کوله گرد در قاب اینستاگرام Travel EPS, JPG

خانم کوله گرد در قاب اینستاگرام Travel

دانلود خانم کوله گرد در قاب اینستاگرام اطلاعات: اندازه فایل: 2100×2100 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان لوگو Night Dream
EPS, JPG

دانلود رایگان لوگو Night Dream

دانلود رایگان لوگو Night Dream اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مدل خانم خندان Flyer EPS, JPG

تراکت مدل خانم خندان Flyer

دانلود تراکت مدل خانم خندان اطلاعات: اندازه فایل: 2000x2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مدل خانم در حال دویدن Flyer EPS, JPG

تراکت مدل خانم در حال دویدن Flyer

دانلود تراکت مدل خانم در حال دویدن اطلاعات: اندازه فایل: 5844x2376 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character
EPS, JPG

دانلود رایگان کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character

دانلود رایگان کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character   اطلاعات: اندازه فایل: 6600×2448 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارکتر کارتونی خانم خوش پوش Cartoon Character AI, EPS, JPG

کارکتر کارتونی خانم خوش پوش Cartoon Character

دانلود کارکتر کارتونی خانم خوش پوش   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارکتر کارتونی خانم ناراحت Cartoon Character EPS, JPG

کارکتر کارتونی خانم ناراحت Cartoon Character

دانلود کارکتر کارتونی خانم ناراحت   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کیت ساخت کارکتر کارتونی خانم EPS, JPG

کیت ساخت کارکتر کارتونی خانم

دانلود کیت ساخت کارکتر کارتونی خانم   اطلاعات: اندازه فایل: 7300×2980 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارکتر کارتونی روز جهانی زن Cartoon Character AI, EPS, JPG

کارکتر کارتونی روز جهانی زن Cartoon Character

دانلود کارکتر کارتونی روز جهانی زن   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارکتر کارتونی خانم در حال آرایش Cartoon Character AI, EPS, JPG

کارکتر کارتونی خانم در حال آرایش Cartoon Character

دانلود کارکتر کارتونی خانم در حال آرایش   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارکتر کارتونی کار با موبایل Cartoon Character AI, EPS, JPG

کارکتر کارتونی کار با موبایل Cartoon Character

دانلود کارکتر کارتونی کار با موبایل   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارکتر کارتونی خانم برنامه نویس Cartoon Character EPS, JPG

کارکتر کارتونی خانم برنامه نویس Cartoon Character

دانلود کارکتر کارتونی خانم برنامه نویس   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارکتر کارتونی خانم پستچی Cartoon Character EPS, JPG

کارکتر کارتونی خانم پستچی Cartoon Character

دانلود کارکتر کارتونی خانم پستچی   اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 3 عددی کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character EPS, JPG

مجموعه 3 عددی کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character

دانلود مجموعه 3 عددی کارکتر کارتونی خانم کارمند   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کیت ساخت کارکتر کارتونی خانم تاجر Cartoon Character EPS, JPG

کیت ساخت کارکتر کارتونی خانم تاجر Cartoon Character

دانلود کیت ساخت کارکتر کارتونی خانم تاجر    اطلاعات: اندازه فایل: 3508×2481 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل بلاگر خانم
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل بلاگر خانم

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل بلاگر خانم اطلاعات: اندازه فایل: 3600×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.