پکیج 33 عددی لوگو خیاطی ( Tailor Logo )
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 33 عددی لوگو خیاطی ( Tailor Logo )

دانلود پکیج 33 عددی لوگو خیاطی   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 33 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح Vintage EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح Vintage

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح Vintage اطلاعات: اندازه فایل: 4500X4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو هنرهای دستی طرح Hipster EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو هنرهای دستی طرح Hipster

دانلود وکتور لایه باز لوگو هنرهای دستی طرح Hipster اطلاعات: اندازه فایل: 4500X4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز هنر دست با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح پیراهن EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح پیراهن

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح پیراهن اطلاعات: اندازه فایل: 6500X3257 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Tailor Salon EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Tailor Salon

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Tailor Salon اطلاعات: اندازه فایل: 6500X3371 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی دستی قدیمی مشکی مدل مارشال EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی دستی قدیمی مشکی مدل مارشال

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی دستی قدیمی مشکی مدل مارشال   این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی دستی قدیمی مشکی مدل مارشال با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Tailor EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Tailor

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Tailor اطلاعات: اندازه فایل: 4167X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگوهای مناسب خیاطی EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگوهای مناسب خیاطی

دانلود وکتور لایه باز لوگوهای مناسب خیاطی اطلاعات: اندازه فایل: 4500X4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن با حرف S EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن با حرف S

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن با حرف S اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
وکتور لایه باز لوگو نخ و سوزن با پس زمینه خاکستری EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو نخ و سوزن با پس زمینه خاکستری

دانلود وکتور لایه باز لوگو نخ و سوزن با پس زمینه خاکستری اطلاعات: اندازه فایل: 4167X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی سیاه و سفید EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی سیاه و سفید

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی سیاه و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 5669X2598 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن و دگمه EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن و دگمه

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن و دگمه اطلاعات: اندازه فایل: 8334X8334 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاط آقا EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاط آقا

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاط آقا اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز آیکون خیاطی و سوزن دوزی EPS, JPG

وکتور لایه باز آیکون خیاطی و سوزن دوزی

دانلود وکتور لایه باز آیکون خیاطی و سوزن دوزی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز چرخ خیاطی طرح گل EPS, JPG

وکتور لایه باز چرخ خیاطی طرح گل

دانلود وکتور لایه باز چرخ خیاطی طرح گل اطلاعات: اندازه فایل: 6250X3125 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو فروشگاه صنایع دستی طرح دایره EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو فروشگاه صنایع دستی طرح دایره

دانلود وکتور لایه باز لوگو فروشگاه صنایع دستی طرح دایره اطلاعات: اندازه فایل: 1667X1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز صنایع دستی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی مدل Sewing Shop EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی مدل Sewing Shop

دانلود وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی مدل Sewing Shop اطلاعات: اندازه فایل: 2102X2102 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو آبی چرخ خیاطی EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو آبی چرخ خیاطی

دانلود وکتور لایه باز لوگو آبی چرخ خیاطی اطلاعات: اندازه فایل: 4167X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز پس زمینه چرخ خیاطی EPS, JPG

وکتور لایه باز پس زمینه چرخ خیاطی

دانلود وکتور لایه باز پس زمینه چرخ خیاطی اطلاعات: اندازه فایل: 7200X4800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز مجموعه لوگو خیاطی EPS, JPG

وکتور لایه باز مجموعه لوگو خیاطی

دانلود وکتور لایه باز مجموعه لوگو خیاطی اطلاعات: اندازه فایل: 6251X4168 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو فروشگاه صنایع دستی EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو فروشگاه صنایع دستی

دانلود وکتور لایه باز لوگو فروشگاه صنایع دستی اطلاعات: اندازه فایل: 5000X4837 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز صنایع دستی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو سوزن و نخ EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو سوزن و نخ

دانلود وکتور لایه باز لوگو سوزن و نخ اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاط طرح دست و نخ و سوزن EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاط طرح دست و نخ و سوزن

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاط طرح دست و نخ و سوزن اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو خیاط با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو فشن و طراحی لباس EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو فشن و طراحی لباس

دانلود وکتور لایه باز لوگو فشن و طراحی لباس اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو فشن با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو هنر های دستی رنگارنگ طرح 2 EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو هنر های دستی رنگارنگ طرح 2

دانلود وکتور لایه باز لوگو هنر های دستی رنگارنگ طرح 2 اطلاعات: اندازه فایل: 5316X3539 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو هنر دست با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو هنر های دستی رنگارنگ EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو هنر های دستی رنگارنگ

دانلود وکتور لایه باز لوگو هنر های دستی رنگارنگ اطلاعات: اندازه فایل: 5316X3539 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو هنر دست با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو صنایع دستی EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو صنایع دستی

دانلود وکتور لایه باز لوگو صنایع دستی اطلاعات: اندازه فایل: 5907X5906 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو هنر دست با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو هنرهای دستی EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو هنرهای دستی

دانلود وکتور لایه باز لوگو هنرهای دستی اطلاعات: اندازه فایل: 4500X4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو هنر دست با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Handmade EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Handmade

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی مدل Handmade اطلاعات: اندازه فایل: 6650X3150 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی اتوماتیک EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی اتوماتیک

دانلود وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی اتوماتیک اطلاعات: اندازه فایل: 6250X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن و نخ EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن و نخ

دانلود وکتور لایه باز لوگو خیاطی طرح سوزن و نخ اطلاعات: اندازه فایل: 4500X4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی EPS, JPG

وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی

دانلود وکتور لایه باز لوگو چرخ خیاطی اطلاعات: اندازه فایل: 2102X2102 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو خیاطی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز قیچی خیاطی و نخ و سوزن برای فتوشاپ EPS, JPG

وکتور لایه باز قیچی خیاطی و نخ و سوزن برای فتوشاپ

وکتور لایه باز قیچی خیاطی و نخ و سوزن برای فتوشاپ   این فایل شامل وکتور لایه باز قیچی خیاطی و نخ و سوزن برای فتوشاپ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار  فتوشاپ  و  ایلاستریتور می باشد.

لوگو چرم دوزی مدل EPS, JPG

لوگو چرم دوزی مدل

دانلود لوگو چرم دوزی مدل  اطلاعات: اندازه فایل: 4997X4996 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو چرم دوزی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.