پکیج 40 عددی وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی (Wedding Invitation Card Pack 2)
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 40 عددی وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی (Wedding Invitation Card Pack 2)

دانلود پکیج 40 عددی وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 40 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح شاخه های طلایی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح شاخه های طلایی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح شاخه های طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 5417×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح شاخه های طلایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل سنجد تلخ EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل سنجد تلخ

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل سنجد تلخ   اطلاعات: اندازه فایل: 5417×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل سنجد تلخ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های خاکستری EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های خاکستری

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های خاکستری   اطلاعات: اندازه فایل: 5315×2600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های خاکستری با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های استوایی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های استوایی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های استوایی   اطلاعات: اندازه فایل: 6693×4726 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های استوایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل آبرنگی 2 عددی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل آبرنگی 2 عددی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل آبرنگی 2 عددی   اطلاعات: اندازه فایل: 6250×4168 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل آبرنگی 2 عددی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل پیونی طلایی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل پیونی طلایی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل پیونی طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3750 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل پیونی طلایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی 4 عددی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی 4 عددی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی 4 عددی   اطلاعات: اندازه فایل: 5315×2600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی 4 عددی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی کادر طلایی 2 عددی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی کادر طلایی 2 عددی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی کادر طلایی 2 عددی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3750 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی کادر طلایی 2 عددی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل 2 عددی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل 2 عددی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل 2 عددی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3750 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل 2 عددی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های طلایی قرمز EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های طلایی قرمز

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های طلایی قرمز   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل های طلایی قرمز با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی بزرگ و کوچک طرح گل EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی بزرگ و کوچک طرح گل

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی بزرگ و کوچک طرح گل   اطلاعات: اندازه فایل: 2397×2334 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی بزرگ و کوچک طرح گل با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با پس زمینه گل 3 عددی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با پس زمینه گل 3 عددی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با پس زمینه گل 3 عددی   اطلاعات: اندازه فایل: 7188×3478 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با پس زمینه گل 3 عددی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با پس زمینه گل های آبرنگی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با پس زمینه گل های آبرنگی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با پس زمینه گل های آبرنگی   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با پس زمینه گل های آبرنگی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل های سفید و طلایی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل های سفید و طلایی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل های سفید و طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل های سفید و طلایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی پس زمینه مشکی با گل های طلایی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی پس زمینه مشکی با گل های طلایی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی پس زمینه مشکی با گل های طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی پس زمینه مشکی با گل های طلایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.8 EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.8

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.8   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.8 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.7 EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.7

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.7   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.7 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.6 EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.6

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.6   اطلاعات: اندازه فایل: 5250×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.6 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی مربعی دو عددی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی مربعی دو عددی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی مربعی دو عددی   اطلاعات: اندازه فایل: 5250×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی مربعی دو عددی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی مربعی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی مربعی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی مربعی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی مربعی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.5 EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.5

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.5   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.5 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.4 EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.4

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.4   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.4 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی کارتونی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی کارتونی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی کارتونی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی کارتونی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.3 EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.3

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.3   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.3 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.2 EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.2

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.2   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.2 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح دفترچه یادداشت EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح دفترچه یادداشت

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح دفترچه یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح دفترچه یادداشت با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی خط های طلایی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی خط های طلایی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی خط های طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی خط های طلایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی قطره های رنگ طلایی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی قطره های رنگ طلایی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی قطره های رنگ طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی قطره های رنگ طلایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی نقطه ای EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی نقطه ای

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی نقطه ای   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی نقطه ای با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی برگ های طلایی EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی برگ های طلایی

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی برگ های طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی برگ های طلایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی کوچک EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی کوچک

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی کوچک   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی کوچک با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی شفاف EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی شفاف

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی شفاف   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی شفاف با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.1 EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.1

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.1   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی گل طلایی No.1 با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با چیدمان گل EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با چیدمان گل

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با چیدمان گل   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی با چیدمان گل با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل با چیدمان دایره ای EPS, JPG

وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل با چیدمان دایره ای

دانلود وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل با چیدمان دایره ای   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور لایه باز کارت دعوت عروسی طرح گل با چیدمان دایره ای با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.