دانلود فایل لایه باز فرد ناشنوا با سمعک EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز فرد ناشنوا با سمعک

دانلود فایل لایه باز فرد ناشنوا با سمعک اطلاعات: اندازه فایل: 5320×2993 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل سه بنر مناسب روز جهانی ناشنوایان است که در آن فرد ناشنوا همراه با سمعک است. فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن […]د.

دانلود فایل لایه باز صفحه لندینگ پیج مناسب روز ناشنوایان EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز صفحه لندینگ پیج مناسب روز ناشنوایان

دانلود فایل لایه باز صفحه لندینگ پیج مناسب روز ناشنوایان اطلاعات: اندازه فایل: 5683×3788 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل دو فرد ناشنوا و یک گوش است . فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می توانید […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش با درخشش آبی EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش با درخشش آبی

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش با درخشش آبی اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل وکتور گوش با درخشش آبی است . فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می توانید از […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور زیبا مناسب درد گوش EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور زیبا مناسب درد گوش

دانلود فایل لایه باز وکتور زیبا مناسب درد گوش اطلاعات: اندازه فایل: 6946×3010 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل سه طرح با تصویر خانم و گوش است . فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور خانم مبتلا به گوش درد EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور خانم مبتلا به گوش درد

دانلود فایل لایه باز وکتور خانم مبتلا به گوش درد اطلاعات: اندازه فایل: 8000×8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل یک خانم مبتلا به گوش درد است . فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور پسر و پدربزرگ ناشنوا EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور پسر و پدربزرگ ناشنوا

دانلود فایل لایه باز وکتور پسر و پدربزرگ ناشنوا اطلاعات: اندازه فایل: 5042×5451 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل پسر و پدربزرگ ناشنوا  است . فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می توانید از این […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش همراه با موج صدا EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش همراه با موج صدا

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش همراه با موج صدا اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل گوش  در حالت های مختلف است . فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور بنر مخصوص روز جهانی ناشنوایان EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور بنر مخصوص روز جهانی ناشنوایان

دانلود فایل لایه باز وکتور بنر مخصوص روز جهانی ناشنوایان اطلاعات: اندازه فایل: 8000×2062 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل گوش  در حالت های مختلف است . فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان و بیمار در حال معاینه گوش با بک گراند صورتی EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان و بیمار در حال معاینه گوش با بک گراند صورتی

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان و بیمار در حال معاینه گوش با بک گراند صورتی اطلاعات: اندازه فایل: 6031×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل دکترها و یک بیمار در حال معاینه گوش هستند . فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به […]د.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
دانلود فایل لایه باز وکتور آقای ناشنوا و نگران EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور آقای ناشنوا و نگران

دانلود فایل لایه باز وکتور آقای ناشنوا و نگران اطلاعات: اندازه فایل: 7501×5001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل یک آقای ناشنواست که حالت اضطراب و نگرانی دارد.

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش همراه با خط صدا EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش همراه با خط صدا

دانلود فایل لایه باز وکتور گوش همراه با خط صدا اطلاعات: اندازه فایل: 6400×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل گوش به همراه موج صداست. فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می توانید از […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان در حال معاینه گوش EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان در حال معاینه گوش

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان در حال معاینه گوش اطلاعات: اندازه فایل: 5500×3093 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل سه دکتر که  در حال معاینه گوش هستند.

دانلود فایل لایه باز وکتور دختران ناشنوا در حال آموزش زبان ناشنوایان EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور دختران ناشنوا در حال آموزش زبان ناشنوایان

دانلود فایل لایه باز وکتور دختران ناشنوا در حال آموزش زبان ناشنوایان اطلاعات: اندازه فایل: 7501×5001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل دختر ناشنوا که  در حال آموزش دیدن زبان ناشنوایی است. فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور خانم و آقای ناشنوا EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور خانم و آقای ناشنوا

دانلود فایل لایه باز وکتور خانم و آقای ناشنوا اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل آقا و خانم ناشنواست. فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می توانید از این فایل […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور افراد ناشنوا در حال ارتباط با هم EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور افراد ناشنوا در حال ارتباط با هم

دانلود فایل لایه باز وکتور افراد ناشنوا در حال ارتباط با هم اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل شامل افراد ناشنوایی است که با همدیگر ارتباط برقرار می کنند.

دانلود فایل لایه باز وکتور حرکات دست زبان ناشنوایان EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور حرکات دست زبان ناشنوایان

دانلود فایل لایه باز وکتور حرکات دست زبان ناشنوایان اطلاعات: اندازه فایل: 7700×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل حرکات دست است که هر کدام حروفی از زبان ناشنوایان را بیان می کند است. فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور دختر ناشنوا EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور دختر ناشنوا

دانلود فایل لایه باز وکتور دختر ناشنوا اطلاعات: اندازه فایل: 4000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل یک دختر ناشنوا است. فرمت این فایل به صورت وکتور است و شما می توانید به راحتی روی آن تغییرات ایجاد کنید . شما می توانید از این فایل برای طراحی پوستر […]د.

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان در حال معاینه گوش ناشنوا EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان در حال معاینه گوش ناشنوا

دانلود فایل لایه باز وکتور پزشکان در حال معاینه گوش ناشنوا اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر دو پزشک را نشان می دهد که در حال معاینه گوش ناشنوا هستند.