آیکون ساختمان ها و مکان های مختلف EPS, JPG

آیکون ساختمان ها و مکان های مختلف

دانلود آیکون ساختمان ها و مکان های مختلف اطلاعات: اندازه فایل: 4500×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر مکان ها و ساختمان های گوناگون به رنگ سیاه و سفید نشان می دهد.

عکس مهندس سازه در حال فرمول نویسی
JPG

عکس مهندس سازه در حال فرمول نویسی

دانلود عکس مهندس سازه در حال فرمول نویسی اطلاعات: اندازه فایل: 8576x5696 پیکسل منبع: Shutterstock.com   شما میتوانید از این فایل به عنوان پس زمینه کامپیوتر و موبایل و یا  برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام استفاده کنید.

عکس معمار در حال برسی نیروهای ساختمان
JPG

عکس معمار در حال برسی نیروهای ساختمان

دانلود عکس معمار در حال برسی نیروهای ساختمان اطلاعات: اندازه فایل: 8576x5696 پیکسل منبع: Shutterstock.com   شما میتوانید از این فایل به عنوان پس زمینه کامپیوتر و موبایل و یا  برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام استفاده کنید.

عکس مدل سه بعدی خانه نیمه پیدا
JPG

عکس مدل سه بعدی خانه نیمه پیدا

دانلود عکس مدل سه بعدی خانه نیمه پیدا اطلاعات: اندازه فایل: 6400x4800 پیکسل منبع: Shutterstock.com   عکس مدل سه بعدی خانه به صورت wireframe نیمه پیدا که بروی پلان ساختمان قرار گرفته و نمای دو بعدی ساختمان هم قابل مشاهده است. شما میتوانید از این فایل به عنوان پس زمینه کامپیوتر و موبایل و یا  برای […]د.

عکس مدل سه بعدی خانه مدل Wireframe سفید
JPG

عکس مدل سه بعدی خانه مدل Wireframe سفید

دانلود عکس مدل سه بعدی خانه مدل Wireframe سفید اطلاعات: اندازه فایل: 6394x4794 پیکسل منبع: Shutterstock.com   عکس مدل سه بعدی خانه به صورت wireframe رنگ سفید که بروی پلان ساختمان قرار گرفته و نمای دو بعدی ساختمان هم قابل مشاهده است. شما میتوانید از این فایل به عنوان پس زمینه کامپیوتر و موبایل و یا  […]د.

عکس مدل سه بعدی خانه مدل Wireframe
JPG

عکس مدل سه بعدی خانه مدل Wireframe

دانلود عکس مدل سه بعدی خانه مدل Wireframe اطلاعات: اندازه فایل: 6400x4800 پیکسل منبع: Shutterstock.com   عکس مدل سه بعدی خانه به صورت wireframe که بروی پلان ساختمان قرار گرفته و نمای دو بعدی ساختمان هم قابل مشاهده است. شما میتوانید از این فایل به عنوان پس زمینه کامپیوتر و موبایل و یا  برای طراحی پوستر، […]د.

عکس مدل سه بعدی خانه سقف شیروانی
JPG

عکس مدل سه بعدی خانه سقف شیروانی

دانلود عکس مدل سه بعدی خانه سقف شیروانی اطلاعات: اندازه فایل: 6400x4800 پیکسل منبع: Shutterstock.com   عکس مدل سه بعدی خانه سقف شیروانی که بروی پلان ساختمان قرار گرفته و نمای دو بعدی ساختمان هم قابل مشاهده است. شما میتوانید از این فایل به عنوان پس زمینه کامپیوتر و موبایل و یا  برای طراحی پوستر، سایت، […]د.

عکس مدل سه بعدی ماکت خانه ایزومتریک
JPG

عکس مدل سه بعدی ماکت خانه ایزومتریک

دانلود عکس مدل سه بعدی ماکت خانه ایزومتریک اطلاعات: اندازه فایل: 6400x4800 پیکسل منبع: Shutterstock.com   عکس مدل سه بعدی خانه که بروی پلان ساختمان قرار گرفته. شما میتوانید از این فایل به عنوان پس زمینه کامپیوتر و موبایل و یا  برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام استفاده کنید.

مجموعه 6 عددی لوگو ساختمان Logo EPS, JPG

مجموعه 6 عددی لوگو ساختمان Logo

دانلود مجموعه 6 عددی لوگو ساختمان اطلاعات: اندازه فایل: 7000×3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
مجموعه 6 عددی لوگو مشاور املاک Logo AI, EPS, JPG

مجموعه 6 عددی لوگو مشاور املاک Logo

دانلود مجموعه 6 عددی لوگو مشاور املاک اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

لوگو مشاور املاک طرح ساختمان Logo EPS, JPG

لوگو مشاور املاک طرح ساختمان Logo

دانلود لوگو مشاور املاک طرح ساختمان اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه آیکون ساختمان Icon EPS, JPG

مجموعه آیکون ساختمان Icon

دانلود مجموعه آیکون ساختمان اطلاعات: اندازه فایل: 5208x5208 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 2 عددی تراکت با 6 رنگ مجزا Flyer EPS, JPG

مجموعه 2 عددی تراکت با 6 رنگ مجزا Flyer

دانلود مجموعه 2 عددی تراکت با 6 رنگ مجزا اطلاعات: اندازه فایل: 6310x4259 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت طرح ساختمان و شهر Flyer EPS, JPG

تراکت طرح ساختمان و شهر Flyer

دانلود تراکت طرح ساختمان و شهر اطلاعات: اندازه فایل: 7500x4995 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت خدمات تعمیر منزل طرح کلاه ایمنی Flyer EPS, JPG

تراکت خدمات تعمیر منزل طرح کلاه ایمنی Flyer

دانلود تراکت خدمات تعمیر منزل طرح کلاه ایمنی  اطلاعات: اندازه فایل: 7213x5001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت خدمات تعمیر منزل Flyer EPS, JPG

تراکت خدمات تعمیر منزل Flyer

دانلود تراکت خدمات تعمیر منزل اطلاعات: اندازه فایل: 7213x5001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت شرکت ساختمانی Flyer EPS, JPG

تراکت شرکت ساختمانی Flyer

دانلود تراکت شرکت ساختمانی اطلاعات: اندازه فایل: 5835x5834 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت شرکت پیمانکاری Flyer EPS, JPG

تراکت شرکت پیمانکاری Flyer

دانلود تراکت شرکت پیمانکاری اطلاعات: اندازه فایل: 5610x5610 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مدل ساده Flyer EPS, JPG

تراکت مدل ساده Flyer

دانلود تراکت مدل ساده اطلاعات: اندازه فایل: 2000x2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان تراکت با منظره شهر Flyer
EPS, JPG

دانلود رایگان تراکت با منظره شهر Flyer

دانلود رایگان تراکت با منظره شهر اطلاعات: اندازه فایل: 6258×4545 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان تراکت با عکس تراکم شهری Flyer
EPS, JPG

دانلود رایگان تراکت با عکس تراکم شهری Flyer

دانلود رایگان تراکت با عکس تراکم شهری  اطلاعات: اندازه فایل: 3334×2293 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

بروشور طرح شرکت ساختمانی AI, EPS, JPG

بروشور طرح شرکت ساختمانی

دانلود بروشور طرح شرکت ساختمانی ، سه تکه شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان موکاپ بیلبورد تبلیغاتی مجاور ساختمان Mockup
JPG, PSD

دانلود رایگان موکاپ بیلبورد تبلیغاتی مجاور ساختمان Mockup

دانلود رایگان موکاپ بیلبورد تبلیغاتی مجاور ساختمان Mockup   اطلاعات: اندازه فایل: 3369×2691 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ  (Adobe Photoshop) کاربری: موکاپ بیلبورد تبلیغاتی مجاور ساختمان Mockup منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

موکاپ بیلبورد تبلیغاتی بالای ساختمان Mockup JPG, PSD

موکاپ بیلبورد تبلیغاتی بالای ساختمان Mockup

دانلود موکاپ بیلبورد تبلیغاتی بالای ساختمان Mockup   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ  (Adobe Photoshop) کاربری: موکاپ بیلبورد تبلیغاتی بالای ساختمان Mockup منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح برج
EPS, JPG

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح برج

دانلود فایل لایه باز بنر ایستاده طرح برج اطلاعات: اندازه فایل: 2431×2431 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح ساختمان EPS, JPG

فایل لایه باز بنر ایستاده طرح ساختمان

دانلود فایل لایه باز بنر ایستاده طرح ساختمان اطلاعات: اندازه فایل: 6250×6250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.