فایل وکتور خانم در حال پخت کیک
EPS, JPG

فایل وکتور خانم در حال پخت کیک

دانلود فایل وکتور خانم در حال پخت کیک اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آماده سازی مواد کیک با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور خانم در حال آموزش آشپزی
EPS, JPG

فایل وکتور خانم در حال آموزش آشپزی

دانلود فایل وکتور خانم در حال آموزش آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 6000X3375 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آموزش آشپزی مقابل دوربین با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور وردنه و قاشق چوبی
EPS, JPG

فایل وکتور وردنه و قاشق چوبی

دانلود فایل وکتور وردنه و قاشق چوبی اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور وسایل آشپزی چوبی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور آیکون وسایل اندازه گیری
EPS, JPG

فایل وکتور آیکون وسایل اندازه گیری

دانلود فایل وکتور آیکون وسایل اندازه گیری اطلاعات: اندازه فایل: 6250X6250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آیکون ابزارهای اندازه گیری با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور بازدید از خانه
EPS, JPG

فایل وکتور بازدید از خانه

دانلود فایل وکتور بازدید از خانه اطلاعات: اندازه فایل: 8769X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور بازدید خانم و آقا از خانه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور آیکون وسایل آشپزخانه و آشپزی EPS, JPG

فایل وکتور آیکون وسایل آشپزخانه و آشپزی

دانلود فایل وکتور آیکون وسایل آشپزخانه و آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 8000X6400 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آیکون های آشپزی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور تعمیرکار یخچال EPS, JPG

فایل وکتور تعمیرکار یخچال

دانلود فایل وکتور تعمیرکار یخچال اطلاعات: اندازه فایل: 8000X3125 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور تعمیرکار در حال تعمیر یخچال با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور استیک EPS, JPG

فایل وکتور استیک

دانلود فایل وکتور استیک اطلاعات: اندازه فایل: 5449X4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پیک غذا و تحویل استیک ماهی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور بشقاب طرح پرچم فرانسه EPS, JPG

فایل وکتور بشقاب طرح پرچم فرانسه

دانلود فایل وکتور بشقاب طرح پرچم فرانسه اطلاعات: اندازه فایل: 6667X3750 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور بشقاب با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
فایل وکتور کارکتر سرآشپز خانم و آقا EPS, JPG

فایل وکتور کارکتر سرآشپز خانم و آقا

دانلود فایل وکتور کارکتر سرآشپز خانم و آقا اطلاعات: اندازه فایل: 6080X3420 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور کارکترهای کارتونی آشپز با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور اپلیکیشن سفارش غذا EPS, JPG

فایل وکتور اپلیکیشن سفارش غذا

دانلود فایل وکتور اپلیکیشن سفارش غذا اطلاعات: اندازه فایل: 5000X3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور گوشی هوشمند با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور آشپزخانه کارتونی EPS, JPG

فایل وکتور آشپزخانه کارتونی

دانلود فایل وکتور آشپزخانه کارتونی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور آشپزخانه و پنجره با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور خانم و آقا در حال آشپزی EPS, JPG

فایل وکتور خانم و آقا در حال آشپزی

دانلود فایل وکتور خانم و آقا در حال آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 6250X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور زن و شوهر در حال طبخ غذا با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور دستور ساخت بستنی وانیلی EPS, JPG

فایل وکتور دستور ساخت بستنی وانیلی

دانلود فایل وکتور دستور ساخت بستنی وانیلی اطلاعات: اندازه فایل: 5000X4580 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور مراحل درست کردن بستنی وانیلی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور دستور ساخت شکلات EPS, JPG

فایل وکتور دستور ساخت شکلات

دانلود فایل وکتور دستور ساخت شکلات اطلاعات: اندازه فایل: 5000X4100 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور مراحل درست کردن شکلات با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور فضای داخلی آشپزخانه و نشیمن EPS, JPG

فایل وکتور فضای داخلی آشپزخانه و نشیمن

دانلود فایل وکتور فضای داخلی آشپزخانه و نشیمن اطلاعات: اندازه فایل: 4846X5129 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور نشیمن و آشپزخانه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور خانم در حال آشپزی EPS, JPG

فایل وکتور خانم در حال آشپزی

دانلود فایل وکتور خانم در حال آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 6500X6500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور طبخ غذای سالم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور صفحه فرود سایت آشپزی EPS, JPG

فایل وکتور صفحه فرود سایت آشپزی

دانلود فایل وکتور صفحه فرود سایت آشپزی اطلاعات: اندازه فایل: 8000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور صفحه فرود سایت با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

بنر دکتر جوان Medical Doctor banner
EPS, JPG

بنر دکتر جوان Medical Doctor banner

دانلود بنر دکتر جوان اطلاعات: اندازه فایل: 5000x7500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر دکتر جوان در حال ویزیت بیماران. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع پزشکی و درمان استفاده کنید.

بنر تعطیلات و کوه پیمایی Vacation hiking banner
EPS, JPG

بنر تعطیلات و کوه پیمایی Vacation hiking banner

دانلود بنر تعطیلات و کوه پیمایی اطلاعات: اندازه فایل: 5000x7776 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر یک زوج که برای تعطیلات به کوه نوردی و کمپینگ رفته اند.

بنر وب هاستینگ Web hosting banner
EPS, JPG

بنر وب هاستینگ Web hosting banner

دانلود بنر وب هاستینگ اطلاعات: اندازه فایل: 3461x6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر افرادی که در حال تعمیر و نگهداری سرور می باشند.

صفحه فرود توسئه وب Web Dev Landing Page
EPS, JPG

صفحه فرود توسئه وب Web Dev Landing Page

دانلود صفحه فرود توسئه وب اطلاعات: اندازه فایل: 3750x6250 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر افراد طراحی و توسئه سایت. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع طراحی سایت استفاده کنید.

صفحه فرود Business Analysis
EPS, JPG

صفحه فرود Business Analysis

دانلود صفحه فرود Business Analysis اطلاعات: اندازه فایل: 3335x5001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر افراد در حال مشاوره و برسی اطلاعات. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع برسی اطلاعات تجاری استفاده کنید.

صفحه فرود ویدیو مارکتینگ landing page
EPS, JPG

صفحه فرود ویدیو مارکتینگ landing page

دانلود صفحه فرود ویدیو مارکتینگ اطلاعات: اندازه فایل: 3268x5600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر آقا در حال صحبت کردن. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع ساخت و بازاریابی ویدیو استفاده کنید.

رابط کاربری علوم کامپیوتری Computer Science UI
EPS, JPG

رابط کاربری علوم کامپیوتری Computer Science UI

دانلود رابط کاربری علوم کامپیوتری اطلاعات: اندازه فایل: 5000x6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر رابط های کاربری مربوط به علوم کامپیوتری که شامل برنامه نویسی و مهندسی کامپیوتر می شود.

صفحه فرود کشاورزی هوشمند landing page
EPS, JPG

صفحه فرود کشاورزی هوشمند landing page

دانلود صفحه فرود کشاورزی هوشمند اطلاعات: اندازه فایل: 4167x5923 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر آقا و خانم کشاورز در حال صحبت کردن در مورد محصولات. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع کشاورزی استفاده کنید.

صفحه فرود دورکاری و فریلنسینگ landing page
EPS, JPG

صفحه فرود دورکاری و فریلنسینگ landing page

دانلود صفحه فرود دورکاری و فریلنسینگ اطلاعات: اندازه فایل: 4167x5923 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر خانم در حال کار بروی پروژه فریلنسینگ. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع فریلسنیگ و دورکاری استفاده کنید.

صفحه فرود محصولات ارگانیک landing page
EPS, JPG

صفحه فرود محصولات ارگانیک landing page

دانلود صفحه فرود محصولات ارگانیک اطلاعات: اندازه فایل: 4167x5923 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر خانم در حال نگهداری از محصولات کشاورزی خود.

صفحه فرود محصولات محلی landing page
EPS, JPG

صفحه فرود محصولات محلی landing page

دانلود صفحه فرود محصولات محلی اطلاعات: اندازه فایل: 4167x5923 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر کشاور در حال برداشت محصول. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع کشاورزی و محصولات محلی استفاده کنید.

صفحه فرود طرح فریلنسینگ landing page
EPS, JPG

صفحه فرود طرح فریلنسینگ landing page

دانلود صفحه فرود طرح فریلنسینگ اطلاعات: اندازه فایل: 4167x5923 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر آقا در حال کار بروی پروژه فریلنسینگ. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع فریلنسینگ استفاده کنید.

صفحه فرود طرح دوست داران سگ landing page
EPS, JPG

صفحه فرود طرح دوست داران سگ landing page

دانلود صفحه فرود طرح دوست داران سگ اطلاعات: اندازه فایل: 4167x5923 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر خانم در حال پیاده روی با سگ خود . شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع حیوانات خانگی استفاده کنید.

صفحه فرود طرح دوستان صمیمی Best friends landing page EPS, JPG

صفحه فرود طرح دوستان صمیمی Best friends landing page

دانلود صفحه فرود طرح دوستان صمیمی اطلاعات: اندازه فایل: 4167x5923 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر دوستان صمیمی در حال صحبت کردن . شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع دوستی استفاده کنید.

بنر کنترل پنل هاست Host control panel banner EPS, JPG

بنر کنترل پنل هاست Host control panel banner

دانلود بنر کنترل پنل هاست اطلاعات: اندازه فایل: 5000x5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر منوهای مربوط به کنترل پنل هاست. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع مدیریت هاست استفاده کنید.

بنر وب سایت سازگار با همه دستگاه ها Site banner EPS, JPG

بنر وب سایت سازگار با همه دستگاه ها Site banner

دانلود بنر وب سایت سازگار با همه دستگاه ها اطلاعات: اندازه فایل: 3313x6710 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر یک وب سایت که بروی چندین دستگاه به درستی عمل می کند.

صفحه فرود آموزش برنامه نویسی Programming Landing Page EPS, JPG

صفحه فرود آموزش برنامه نویسی Programming Landing Page

دانلود صفحه فرود آموزش برنامه نویسی اطلاعات: اندازه فایل: 3268x5600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر افراد در حال برنامه نویسی و برسی کد در مقابل صفحه نمایش بزرگ. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع آموزش و برنامه نویسی استفاده کنید.

صفحه فرود سایت بانک اینترنتی Bank Landing Page EPS, JPG

صفحه فرود سایت بانک اینترنتی Bank Landing Page

دانلود صفحه فرود سایت بانک اینترنتی اطلاعات: اندازه فایل: 3268x5600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر دو آقا در حال دست دادن در مقابل بانک. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع بانک اینترنتی استفاده کنید.