پکیج 50 عددی تراکت ( Flyer )
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی تراکت ( Flyer )

دانلود پکیج 50 عددی تراکت ( Flyer )   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

مجموعه 2 عددی تراکت طرح آبستره Flyer EPS, JPG

مجموعه 2 عددی تراکت طرح آبستره Flyer

دانلود مجموعه 2 عددی تراکت طرح آبستره اطلاعات: اندازه فایل: 5500x3889 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت سفر و سیاحت Flyer EPS, JPG

تراکت سفر و سیاحت Flyer

دانلود تراکت سفر و سیاحت اطلاعات: اندازه فایل: 4167x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت تجارت مدل قرمز Flyer EPS, JPG

تراکت تجارت مدل قرمز Flyer

دانلود تراکت تجارت مدل قرمز اطلاعات: اندازه فایل: 2500x2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 2 عددی تراکت بنگاه املاک Flyer EPS, JPG

مجموعه 2 عددی تراکت بنگاه املاک Flyer

دانلود مجموعه 2 عددی تراکت بنگاه املاک اطلاعات: اندازه فایل: 4167x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 3 عددی تراکت مناسب مشاور املاک Flyer EPS, JPG

مجموعه 3 عددی تراکت مناسب مشاور املاک Flyer

دانلود مجموعه 3 عددی تراکت مناسب مشاور املاک اطلاعات: اندازه فایل: 3701x2022 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 2 عددی تراکت مدرن بیزینس Flyer EPS, JPG

مجموعه 2 عددی تراکت مدرن بیزینس Flyer

دانلود مجموعه 2 عددی تراکت مدرن بیزینس اطلاعات: اندازه فایل: 3338x2360 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 3 عددی تراکت با عکس کارمندان Flyer EPS, JPG

مجموعه 3 عددی تراکت با عکس کارمندان Flyer

دانلود مجموعه 3 عددی تراکت با عکس کارمندان اطلاعات: اندازه فایل: 5670x3126 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 9 عددی تراکت سازمانی Flyer EPS, JPG

مجموعه 9 عددی تراکت سازمانی Flyer

دانلود مجموعه 9 عددی تراکت سازمانی اطلاعات: اندازه فایل: 6973x2668 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تراکت هتل و اقامتگاه Flyer EPS, JPG

تراکت هتل و اقامتگاه Flyer

دانلود تراکت هتل و اقامتگاه اطلاعات: اندازه فایل: 4168x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت خدمات کادر درمان Flyer EPS, JPG

تراکت خدمات کادر درمان Flyer

دانلود تراکت خدمات کادر درمان اطلاعات: اندازه فایل: 4168x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت خدمات درمانی Flyer EPS, JPG

تراکت خدمات درمانی Flyer

دانلود تراکت خدمات درمانی اطلاعات: اندازه فایل: 4167x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت تناسب اندام Flyer EPS, JPG

تراکت تناسب اندام Flyer

دانلود تراکت تناسب اندام اطلاعات: اندازه فایل: 4000x2667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت باشگاه بدن سازی Flyer EPS, JPG

تراکت باشگاه بدن سازی Flyer

دانلود تراکت باشگاه بدن سازی اطلاعات: اندازه فایل: 4000x2667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت طرح آثار باستانی Flyer EPS, JPG

تراکت طرح آثار باستانی Flyer

دانلود تراکت طرح آثار باستانی اطلاعات: اندازه فایل: 4962x3508 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت شرکتی با عکس تیم اجرایی Flyer EPS, JPG

تراکت شرکتی با عکس تیم اجرایی Flyer

دانلود تراکت شرکتی با عکس تیم اجرایی اطلاعات: اندازه فایل: 5842x2379 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت طرح هندسی Flyer EPS, JPG

تراکت طرح هندسی Flyer

دانلود تراکت طرح هندسی اطلاعات: اندازه فایل: 6409x4383 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت تبلیغاتی سازمانی Flyer EPS, JPG

تراکت تبلیغاتی سازمانی Flyer

دانلود تراکت تبلیغاتی سازمانی اطلاعات: اندازه فایل: 6399x4376 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 2 عددی تراکت با 6 رنگ مجزا Flyer EPS, JPG

مجموعه 2 عددی تراکت با 6 رنگ مجزا Flyer

دانلود مجموعه 2 عددی تراکت با 6 رنگ مجزا اطلاعات: اندازه فایل: 6310x4259 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مناسب مشاور املاک Flyer EPS, JPG

تراکت مناسب مشاور املاک Flyer

دانلود تراکت مناسب مشاور املاک اطلاعات: اندازه فایل: 6381x4259 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت طرح قالب تجارت Flyer EPS, JPG

تراکت طرح قالب تجارت Flyer

دانلود تراکت طرح قالب تجارت اطلاعات: اندازه فایل: 6373x4259 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مناسب تولید محتوا Flyer EPS, JPG

تراکت مناسب تولید محتوا Flyer

دانلود تراکت مناسب تولید محتوا اطلاعات: اندازه فایل: 6383x4470 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت کسب و کار در حال رشد Flyer EPS, JPG

تراکت کسب و کار در حال رشد Flyer

دانلود تراکت کسب و کار در حال رشد اطلاعات: اندازه فایل: 6421x4470 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت طرح مد و فشن Flyer EPS, JPG

تراکت طرح مد و فشن Flyer

دانلود تراکت طرح مد و فشن اطلاعات: اندازه فایل: 7184x4665 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت طرح خانه ویلایی Flyer EPS, JPG

تراکت طرح خانه ویلایی Flyer

دانلود تراکت طرح خانه ویلایی اطلاعات: اندازه فایل: 4962x3508 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه تراکت با چارت و نمودار Flyer EPS, JPG

مجموعه تراکت با چارت و نمودار Flyer

دانلود مجموعه تراکت با چارت و نمودار اطلاعات: اندازه فایل: 5631x2493 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی تراکت مناسب تبلیغات شرکت Flyer EPS, JPG

مجموعه 4 عددی تراکت مناسب تبلیغات شرکت Flyer

دانلود مجموعه 4 عددی تراکت مناسب تبلیغات شرکت اطلاعات: اندازه فایل: 5000x2639 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت تهیه گزارش سازمانی Flyer EPS, JPG

تراکت تهیه گزارش سازمانی Flyer

دانلود تراکت تهیه گزارش سازمانی اطلاعات: اندازه فایل: 4962x3508 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت با عکس غذا Flyer EPS, JPG

تراکت با عکس غذا Flyer

دانلود تراکت با عکس غذا اطلاعات: اندازه فایل: 4965x3494 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مینیمال دو رنگ Flyer EPS, JPG

تراکت مینیمال دو رنگ Flyer

دانلود تراکت مینیمال دو رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 5000x3679 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت طرح آسمان خراش Flyer EPS, JPG

تراکت طرح آسمان خراش Flyer

دانلود تراکت طرح آسمان خراش اطلاعات: اندازه فایل: 4167x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مناسب توضیحات خدمات Flyer EPS, JPG

تراکت مناسب توضیحات خدمات Flyer

دانلود تراکت مناسب توضیحات خدمات اطلاعات: اندازه فایل: 4168x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت راه حل تجاری Flyer EPS, JPG

تراکت راه حل تجاری Flyer

دانلود تراکت راه حل تجاری اطلاعات: اندازه فایل: 4167x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت با عکس آقا با کت آبی Flyer EPS, JPG

تراکت با عکس آقا با کت آبی Flyer

دانلود تراکت با عکس آقا با کت آبی اطلاعات: اندازه فایل: 3000x4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت شراکت کاری Flyer EPS, JPG

تراکت شراکت کاری Flyer

دانلود تراکت شراکت کاری اطلاعات: اندازه فایل: 4167x4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

تراکت مدل لپتاپ Flyer EPS, JPG

تراکت مدل لپتاپ Flyer

دانلود تراکت مدل لپتاپ اطلاعات: اندازه فایل: 4167x4168 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.