پکیج 33 عددی آبجکت با پس زمینه شفاف ( Objects )
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 33 عددی آبجکت با پس زمینه شفاف ( Objects )

دانلود پکیج 33 عددی آبجکت با پس زمینه شفاف   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ  (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 33 عدد فایل فتوشاپ لایه باز ( Adobe Photoshop) با کیفیت می باشد.

فایل لایه باز انفجار ذرات آب با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز انفجار ذرات آب با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز انفجار ذرات آب با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 4000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن آب شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پخش شدن آب و قطرات آب با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز پخش شدن آب و قطرات آب با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز پخش شدن آب و قطرات آب با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 4000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن آب شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پخش شدن آب موج دار با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز پخش شدن آب موج دار با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز پخش شدن آب موج دار با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 4000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن آب شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز حلقه آب با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز حلقه آب با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز حلقه آب با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 4000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن آب شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز آب در حال پاشیدن با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز آب در حال پاشیدن با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز آب در حال پاشیدن با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 4000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن آب شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز لیمو و برگ چای با قطرات آب JPG, PSD

فایل لایه باز لیمو و برگ چای با قطرات آب

دانلود فایل لایه باز لیمو و برگ چای با قطرات آب اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز لیمو و برگ چای سبز شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز کلیکسیون دود آتش با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز کلیکسیون دود آتش با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز کلیکسیون دود آتش با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز دود آتش شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز دود آتش با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز دود آتش با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز دود آتش با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز دود آتش شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
فایل لایه باز خرده های کاغذ طلایی با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز خرده های کاغذ طلایی با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز خرده های کاغذ طلایی با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 3840X2160 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز خرده های کاغذ طلایی شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز خرده های کاغذ رنگی درخشان با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز خرده های کاغذ رنگی درخشان با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز خرده های کاغذ رنگی درخشان با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 3840X2160 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز خرده های کاغذ رنگی درخشان شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز نورهای در حال حرکت با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز نورهای در حال حرکت با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز نورهای در حال حرکت با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز نورهای در حرکت شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل دایره با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل دایره با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل دایره با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 8000X8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل موج با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل موج با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل موج با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 8000X8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل قلب با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل قلب با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز پاشیده شدن شیر به شکل قلب با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 8000X8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.7 JPG, PSD

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.7

دانلود فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.7 اطلاعات: اندازه فایل: 8000X8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.6 JPG, PSD

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.6

دانلود فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.6 اطلاعات: اندازه فایل: 8000X8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.5 JPG, PSD

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.5

دانلود فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.5 اطلاعات: اندازه فایل: 8000X8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.4 JPG, PSD

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.4

دانلود فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.4 اطلاعات: اندازه فایل: 8000X8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.2 JPG, PSD

فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.2

دانلود فایل لایه باز پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف No.2 اطلاعات: اندازه فایل: 4800X3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز 6 عددی پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز 6 عددی پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز 6 عددی پاشیده شدن شیر با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 4000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پاشیده شدن شیر شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز شیر و آناناس با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز شیر و آناناس با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز شیر و آناناس با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز شیر آناناس شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز شعله آتش به همراه جرقه با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز شعله آتش به همراه جرقه با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز شعله آتش به همراه جرقه با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 3000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز شعله آتش با جرقه شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز شعله آتش با پس زمینه شفاف No.76 JPG, PSD

فایل لایه باز شعله آتش با پس زمینه شفاف No.76

دانلود فایل لایه باز شعله آتش با پس زمینه شفاف No.76 اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز شعله آتش با پس زمینه شفاف No.76 شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز شعله آتش با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز شعله آتش با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز شعله آتش با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 3000X3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز شعله آتش با لایه های جداگانه شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز شعله آتش کمپینگ با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز شعله آتش کمپینگ با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز شعله آتش کمپینگ با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز شعله آتش شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز پرتاب شدن شکلات از فنجان با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز پرتاب شدن شکلات از فنجان با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز پرتاب شدن شکلات از فنجان با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 7500X4263 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز پرتاب شدن شکلات از فنجان شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل لایه باز برخورد قطره با زمین با پس زمینه شفاف JPG, PSD

فایل لایه باز برخورد قطره با زمین با پس زمینه شفاف

دانلود فایل لایه باز برخورد قطره با زمین با پس زمینه شفاف اطلاعات: اندازه فایل: 5200X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com فایل لایه باز برخورد قطره آب با زمین شامل یک فایل با کیفیت و زیبا از قالب لایه باز و آماده جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

لوگو قطره آب طلایی Logo EPS, JPG

لوگو قطره آب طلایی Logo

دانلود لوگو قطره آب طلایی  اطلاعات: اندازه فایل: 6595×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.