پترن هندسی طرح لوکس شرقی EPS, JPG

پترن هندسی طرح لوکس شرقی

دانلود پترن هندسی طرح لوکس شرقی اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 7 عددی فایل لایه باز پترن سنگ مرمر EPS, JPG

مجموعه 7 عددی فایل لایه باز پترن سنگ مرمر

دانلود مجموعه 7 عددی فایل لایه باز پترن سنگ مرمر بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پترن گلدار آبی طلایی
EPS, JPG

پترن گلدار آبی طلایی

دانلود پترن گلدار آبی طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن آبستره تزئینی EPS, JPG

پترن آبستره تزئینی

دانلود پترن آبستره تزئینی اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن آبستره EPS, JPG

مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن آبستره

دانلود مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن آبستره بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پترن لوکس طلایی EPS, JPG

پترن لوکس طلایی

دانلود پترن لوکس طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی فایل لایه باز پترن آبستره
EPS, JPG

مجموعه 4 عددی فایل لایه باز پترن آبستره

دانلود مجموعه 4 عددی فایل لایه باز پترن آبستره بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن آبستره EPS, JPG

مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن آبستره

دانلود مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن آبستره اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن ژاپنی مدل Sashiko
EPS, JPG

پترن ژاپنی مدل Sashiko

دانلود پترن ژاپنی مدل Sashiko اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
پترن کارنوال برزیلی AI, EPS, JPG

پترن کارنوال برزیلی

دانلود پترن کارنوال برزیلی اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن نقطه و دایره سیاه و سفید
AI, EPS, JPG

پترن نقطه و دایره سیاه و سفید

دانلود پترن نقطه و دایره سیاه و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن کاغذ کادو AI, EPS, JPG

پترن کاغذ کادو

دانلود پترن کاغذ کادو اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن طرح کریستال EPS, JPG

پترن طرح کریستال

دانلود پترن طرح کریستال  اطلاعات: اندازه فایل: 4080×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن مدل Card Save EPS, JPG

پترن مدل Card Save

دانلود پترن مدل Card Save اطلاعات: اندازه فایل: 7000×2921 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن موج های خاکستری و سفید EPS, JPG

پترن موج های خاکستری و سفید

دانلود پترن موج های خاکستری و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 8000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن ذرات طلایی
EPS, JPG

پترن ذرات طلایی

دانلود پترن ذرات طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3375 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 5 عددی فایل لایه باز پترن آبستره EPS, JPG

مجموعه 5 عددی فایل لایه باز پترن آبستره

دانلود مجموعه 5 عددی فایل لایه باز پترن آبستره بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پترن هندسی آبی و سفید EPS, JPG

پترن هندسی آبی و سفید

دانلود پترن هندسی آبی و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 4168×3126 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

عددی فایل لایه باز پترن هندسی EPS, JPG

عددی فایل لایه باز پترن هندسی

دانلود عددی فایل لایه باز پترن هندسی بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 6 عددی فایل لایه باز پترن هندسی AI, EPS, JPG

مجموعه 6 عددی فایل لایه باز پترن هندسی

دانلود مجموعه 6 عددی فایل لایه باز پترن هندسی بعد از دانلود به شما دو فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه پترن هندسی مدل Luxury
AI, EPS, JPG

مجموعه پترن هندسی مدل Luxury

دانلود مجموعه پترن هندسی مدل Luxury اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن مدل Geometric Pattern AI, EPS, JPG

پترن مدل Geometric Pattern

دانلود پترن مدل Geometric Pattern اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن هندسی رنگ روشن AI, EPS, JPG

پترن هندسی رنگ روشن

دانلود پترن هندسی رنگ روشن اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن مدل Geometric Classic Patterns EPS, JPG

پترن مدل Geometric Classic Patterns

دانلود پترن مدل Geometric Classic Patterns اطلاعات: اندازه فایل: 6000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن مناسب پس زمینه مدل Geometric
EPS, JPG

پترن مناسب پس زمینه مدل Geometric

دانلود پترن مناسب پس زمینه مدل Geometric اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن گل و گیاه فصلی
EPS, JPG

پترن گل و گیاه فصلی

دانلود پترن گل و گیاه فصلی اطلاعات: اندازه فایل: 2363×2363 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن گل طرح Floral EPS, JPG

پترن گل طرح Floral

دانلود پترن گل طرح Floral اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 10 عددی فایل لایه باز پترن گل و گیاه EPS, JPG

مجموعه 10 عددی فایل لایه باز پترن گل و گیاه

دانلود مجموعه 10 عددی فایل لایه باز پترن گل و گیاه بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پترن آبستره مدل Geometric Shapes AI, EPS, JPG

پترن آبستره مدل Geometric Shapes

دانلود پترن آبستره مدل Geometric Shapes اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن طرح Exotic Beach EPS, JPG

پترن طرح Exotic Beach

دانلود پترن طرح Exotic Beach اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن هندسی مدل Elegant Geometric
AI, EPS, JPG

پترن هندسی مدل Elegant Geometric

دانلود پترن هندسی مدل Elegant Geometric اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن کارتونی دوربین عکاسی EPS, JPG

پترن کارتونی دوربین عکاسی

دانلود پترن کارتونی دوربین عکاسی اطلاعات: اندازه فایل: 2100×2100 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن آسمان و ستاره AI, EPS, JPG

پترن آسمان و ستاره

دانلود پترن آسمان و ستاره اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن گربه خوابالو EPS, JPG

فایل لایه باز پترن گربه خوابالو

دانلود فایل لایه باز پترن گربه خوابالو اطلاعات: اندازه فایل: 8000×8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن کودکانه با نقوش حیوانات EPS, JPG

پترن کودکانه با نقوش حیوانات

دانلود پترن کودکانه با نقوش حیوانات اطلاعات: اندازه فایل: 8000×8000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن خلاقانه طرح دست
EPS, JPG

پترن خلاقانه طرح دست

دانلود پترن خلاقانه طرح دست اطلاعات: اندازه فایل: 4000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.