پکیج 40 عددی لوگو سالن زیبایی ( Beauty Salon Logo )
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 40 عددی لوگو سالن زیبایی ( Beauty Salon Logo )

دانلود پکیج 40 عددی لوگو سالن زیبایی اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 40 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی و SPA
EPS, JPG

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی و SPA

دانلود فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی و SPA اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز کارت ویزیت سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Shining
EPS, JPG

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Shining

دانلود فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Shining اطلاعات: اندازه فایل: 5835X2779 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز کارت ویزیت سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Two Flowers
EPS, JPG

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Two Flowers

دانلود فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Two Flowers اطلاعات: اندازه فایل: 7001X3501 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز کارت ویزیت سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Flower
EPS, JPG

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Flower

دانلود فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Flower اطلاعات: اندازه فایل: 7001X3501 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز کارت ویزیت سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Women Beauty
EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Women Beauty

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Women Beauty اطلاعات: اندازه فایل: 7001X3501 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Clariss Beauty Salon
EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Clariss Beauty Salon

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Clariss Beauty Salon اطلاعات: اندازه فایل: 5433X3351 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو و شاخ و برگ
EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو و شاخ و برگ

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو و شاخ و برگ اطلاعات: اندازه فایل: 4328X2669 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Beauty Hair
EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Beauty Hair

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Beauty Hair اطلاعات: اندازه فایل: 3916X2118 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح تاج طلایی EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح تاج طلایی

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح تاج طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 5438X2941 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Beauty Salon Set EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Beauty Salon Set

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Beauty Salon Set اطلاعات: اندازه فایل: 5556X5556 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح پروانه EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح پروانه

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح پروانه اطلاعات: اندازه فایل: 7000X3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو گرادیانت EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو گرادیانت

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو گرادیانت اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح گل رز EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح گل رز

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح گل رز اطلاعات: اندازه فایل: 7000X3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Red Lips EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Red Lips

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Red Lips اطلاعات: اندازه فایل: 4167X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Olive Queen EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Olive Queen

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Olive Queen اطلاعات: اندازه فایل: 4167X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طرح گل EPS, JPG

فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طرح گل

دانلود فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طرح گل اطلاعات: اندازه فایل: 7000X3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی طلایی EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی طلایی

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی و مو EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی و مو

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی و مو اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مژه EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مژه

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مژه اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Beauty Spa EPS, JPG

فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Beauty Spa

دانلود فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Beauty Spa اطلاعات: اندازه فایل: 7500X3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح چهره خانم و حرف K EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح چهره خانم و حرف K

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح چهره خانم و حرف K اطلاعات: اندازه فایل: 3000X2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Natural Salon EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Natural Salon

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Natural Salon اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح چهره خانم EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح چهره خانم

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح چهره خانم اطلاعات: اندازه فایل: 6000X6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی و شانه EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی و شانه

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح قیچی و شانه اطلاعات: اندازه فایل: 2600X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی صورتی EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی صورتی

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی صورتی اطلاعات: اندازه فایل: 5556X2778 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Perfect You EPS, JPG

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Perfect You

دانلود فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح Perfect You اطلاعات: اندازه فایل: 5186X3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Elegance EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Elegance

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح Elegance اطلاعات: اندازه فایل: 4167X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح تاج EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح تاج

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح تاج اطلاعات: اندازه فایل: 5000X2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح بنفشه آبی EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح بنفشه آبی

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح بنفشه آبی اطلاعات: اندازه فایل: 6802X2040 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طلایی EPS, JPG

فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طلایی

دانلود فایل وکتور کارت ویزیت سالن زیبایی طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 6668X2667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز کارت ویزیت سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح شاخه درخت EPS, JPG

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح شاخه درخت

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح شاخه درخت اطلاعات: اندازه فایل: 7000X3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو سه رنگ EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو سه رنگ

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح مو سه رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 3600X3600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح شاخه گل EPS, JPG

فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح شاخه گل

دانلود فایل وکتور لوگو سالن زیبایی طرح شاخه گل اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی دو رنگ EPS, JPG

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی دو رنگ

دانلود فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی دو رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 7640X6112 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح گلبرگ EPS, JPG

فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح گلبرگ

دانلود فایل وکتور لوگو و کارت ویزیت سالن زیبایی طرح گلبرگ اطلاعات: اندازه فایل: 7000X3500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور لایه باز لوگو سالن زیبایی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.