پترن بوهو طرح Textile
EPS, JPG

پترن بوهو طرح Textile

دانلود پترن بوهو طرح Textile اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 415
EPS, JPG

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 415

دانلود پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 415 اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 411
EPS, JPG

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 411

دانلود پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 411 اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 412
EPS, JPG

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 412

دانلود پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 412 اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 436
EPS, JPG

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 436

دانلود پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 436 اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 432
EPS, JPG

پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 432

دانلود پترن هندسی آبستره دو رنگ مدل 432 اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی آبستره سه رنگ
EPS, JPG

پترن هندسی آبستره سه رنگ

دانلود پترن هندسی آبستره سه رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی رنگ زرد کم رنگ و آبی
EPS, JPG

پترن هندسی رنگ زرد کم رنگ و آبی

دانلود پترن هندسی رنگ زرد کم رنگ و آبی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی طرح دایره ای
EPS, JPG

پترن هندسی طرح دایره ای

دانلود پترن هندسی طرح دایره ای اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
پترن هندسی مدل موشک
EPS, JPG

پترن هندسی مدل موشک

دانلود پترن هندسی مدل موشک اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی مدل سه رنگ
EPS, JPG

پترن هندسی مدل سه رنگ

دانلود پترن هندسی مدل سه رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی بوهو مدل هنر آفریقایی
EPS, JPG

پترن هندسی بوهو مدل هنر آفریقایی

دانلود پترن هندسی بوهو مدل هنر آفریقایی اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی بوهو مدل African
EPS, JPG

پترن هندسی بوهو مدل African

دانلود پترن هندسی بوهو مدل African اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی بوهو طرح Batik
EPS, JPG

پترن هندسی بوهو طرح Batik

دانلود پترن هندسی بوهو طرح Batik اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن هندسی بوهو طرح لوزی
EPS, JPG

پترن هندسی بوهو طرح لوزی

دانلود پترن هندسی بوهو طرح لوزی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن بوهو طرح مدرن EPS, JPG

پترن بوهو طرح مدرن

دانلود پترن بوهو طرح مدرن اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

مجموعه 6 عددی پترن پارچه نقوش قبیله ای آفریقایی EPS, JPG

مجموعه 6 عددی پترن پارچه نقوش قبیله ای آفریقایی

دانلود مجموعه 6 عددی پترن پارچه نقوش قبیله ای آفریقایی اطلاعات: اندازه فایل: 6000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن پارچه مدل کریسمس EPS, JPG

پترن پارچه مدل کریسمس

دانلود پترن پارچه مدل کریسمس اطلاعات: اندازه فایل: 5000X3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن پارچه مدل Chevron EPS, JPG

پترن پارچه مدل Chevron

دانلود پترن پارچه مدل Chevron اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن پارچه طرح ماندالا رنگارنگ بومی آفریقا EPS, JPG

پترن پارچه طرح ماندالا رنگارنگ بومی آفریقا

دانلود پترن پارچه طرح ماندالا رنگارنگ بومی آفریقا اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن پارچه طرح هنر آفریقایی EPS, JPG

پترن پارچه طرح هنر آفریقایی

دانلود پترن پارچه طرح هنر آفریقایی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن پارچه نقوش آفریقایی EPS, JPG

پترن پارچه نقوش آفریقایی

دانلود پترن پارچه نقوش آفریقایی اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن پارچه با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن چشم و خورشید طرح قبیله مایا EPS, JPG

پترن چشم و خورشید طرح قبیله مایا

دانلود پترن چشم و خورشید طرح قبیله مایا اطلاعات: اندازه فایل: 3967X3967 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن سنتی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن سنتی مربع و مثلث EPS, JPG

پترن سنتی مربع و مثلث

دانلود پترن سنتی مربع و مثلث اطلاعات: اندازه فایل: 5600X2800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن سنتی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم سنتی سیاه و خردلی EPS, JPG

پترن گلیم سنتی سیاه و خردلی

دانلود پترن گلیم سنتی سیاه و خردلی اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم سنتی سیاه و سفید EPS, JPG

پترن گلیم سنتی سیاه و سفید

دانلود پترن گلیم سنتی سیاه و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم سنتی چند رنگ EPS, JPG

پترن گلیم سنتی چند رنگ

دانلود پترن گلیم سنتی چند رنگ اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم مدل عمودی سفید و آبی EPS, JPG

پترن گلیم مدل عمودی سفید و آبی

دانلود پترن گلیم مدل عمودی سفید و آبی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم مدل عمودی EPS, JPG

پترن گلیم مدل عمودی

دانلود پترن گلیم مدل عمودی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم نقوش آسیا شرقی EPS, JPG

پترن گلیم نقوش آسیا شرقی

دانلود پترن گلیم نقوش آسیا شرقی اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم رنگارنگ EPS, JPG

پترن گلیم رنگارنگ

دانلود پترن گلیم رنگارنگ اطلاعات: اندازه فایل: 6000X2667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم آبی و سفید EPS, JPG

پترن گلیم آبی و سفید

دانلود پترن گلیم آبی و سفید اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن کاغذ دیواری کف دست طرح طالع بینی EPS, JPG

پترن کاغذ دیواری کف دست طرح طالع بینی

دانلود پترن کاغذ دیواری کف دست طرح طالع بینی اطلاعات: اندازه فایل: 4167X4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن کاغذ دیواری با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن گلیم زرد و قرمز EPS, JPG

پترن گلیم زرد و قرمز

دانلود پترن گلیم زرد و قرمز اطلاعات: اندازه فایل: 6000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن گلیم با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن کاشی گل راه راه EPS, JPG

پترن کاشی گل راه راه

دانلود پترن کاشی گل راه راه اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن کاشی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

پترن کاشی گل سفید و ذغالی EPS, JPG

پترن کاشی گل سفید و ذغالی

دانلود پترن کاشی گل سفید و ذغالی اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل وکتور پترن کاشی با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.