پکیج 73 عددی پترن های سنتی ( Traditional Pattern )
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 73 عددی پترن های سنتی ( Traditional Pattern )

دانلود پکیج 73 عددی پترن های سنتی   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 73 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

مجموعه اموجی با پترن صورتی Emoji EPS, JPG

مجموعه اموجی با پترن صورتی Emoji

دانلود مجموعه اموجی با پترن صورتی   اطلاعات: اندازه فایل: 2269×2269 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کارت ویزیت مدرن مدل نقوش هندسی Business card EPS, JPG

کارت ویزیت مدرن مدل نقوش هندسی Business card

دانلود کارت ویزیت مدرن مدل نقوش هندسی Business card   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) کاربری: کارت ویزیت مدرن مدل نقوش هندسی Business card منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پکیج 100 عددی پترن لایه باز ( Pattern )
قیمت : 50,000 تومان

پکیج 100 عددی پترن لایه باز ( Pattern )

دانلود پکیج 100 عددی پترن لایه باز   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 100 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

مجموعه 18 عددی فایل لایه باز پترن نقوش تزئینی EPS, JPG

مجموعه 18 عددی فایل لایه باز پترن نقوش تزئینی

دانلود مجموعه 18 عددی فایل لایه باز پترن نقوش تزئینی اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن آبستره طرح نقطه با پس زمینه سفید EPS, JPG

فایل لایه باز پترن آبستره طرح نقطه با پس زمینه سفید

دانلود فایل لایه باز پترن آبستره طرح نقطه با پس زمینه سفید اطلاعات: اندازه فایل: 6667×3750 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن نقش گل سفید EPS, JPG

فایل لایه باز پترن نقش گل سفید

دانلود فایل لایه باز پترن نقش گل سفید اطلاعات: اندازه فایل: 6606×6606 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن گل گلی پس زمینه سفید EPS, JPG

فایل لایه باز پترن گل گلی پس زمینه سفید

دانلود فایل لایه باز پترن گل گلی پس زمینه سفید اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن نقش برگ مدل Tropical EPS, JPG

فایل لایه باز پترن نقش برگ مدل Tropical

دانلود فایل لایه باز پترن نقش برگ مدل Tropical اطلاعات: اندازه فایل: 6667×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
فایل لایه باز پترن نقش گل های بهاری
EPS, JPG

فایل لایه باز پترن نقش گل های بهاری

دانلود فایل لایه باز پترن نقش گل های بهاری اطلاعات: اندازه فایل: 2145×2069 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه پترن هندسی مدل Hexagonal
EPS, JPG

مجموعه پترن هندسی مدل Hexagonal

دانلود مجموعه پترن هندسی مدل Hexagonal اطلاعات: اندازه فایل: 7071×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه پترن فشن EPS, JPG

مجموعه پترن فشن

دانلود مجموعه پترن فشن اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن کارتونی مدل سیارات EPS, JPG

فایل لایه باز پترن کارتونی مدل سیارات

دانلود فایل لایه باز پترن کارتونی مدل سیارات اطلاعات: اندازه فایل: 4167×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن برگ آبی و خاکستری EPS, JPG

فایل لایه باز پترن برگ آبی و خاکستری

دانلود فایل لایه باز پترن برگ آبی و خاکستری اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن المان تزئینی طلایی EPS, JPG

پترن المان تزئینی طلایی

دانلود پترن المان تزئینی طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه پترن نقوش سنتی عربی
EPS, JPG

مجموعه پترن نقوش سنتی عربی

دانلود مجموعه پترن نقوش سنتی عربی اطلاعات: اندازه فایل: 4814×5073 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن هندسی با پس زمینه سفید EPS, JPG

پترن هندسی با پس زمینه سفید

دانلود پترن هندسی با پس زمینه سفید اطلاعات: اندازه فایل: 5400×3600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 3 عددی فایل لایه باز پترن برگ EPS, JPG

مجموعه 3 عددی فایل لایه باز پترن برگ

دانلود مجموعه 3 عددی فایل لایه باز پترن برگ بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پترن پارچه شطرنجی
EPS, JPG

پترن پارچه شطرنجی

دانلود پترن پارچه شطرنجی اطلاعات: اندازه فایل: 5251×3501 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن برگ با پس زمینه قهوه ای EPS, JPG

پترن برگ با پس زمینه قهوه ای

دانلود پترن برگ با پس زمینه قهوه ای اطلاعات: اندازه فایل: 5400×3600 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن خطوط راه راه خاکستری EPS, JPG

پترن خطوط راه راه خاکستری

دانلود پترن خطوط راه راه خاکستری اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن موج AI, EPS, JPG

فایل لایه باز پترن موج

دانلود فایل لایه باز پترن موج اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 5 عددی فایل لایه باز پترن خطوط EPS, JPG

مجموعه 5 عددی فایل لایه باز پترن خطوط

دانلود مجموعه 5 عددی فایل لایه باز پترن خطوط اطلاعات: اندازه فایل: 6283×3770 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن نقش برگ مدل Botanical
EPS, JPG

پترن نقش برگ مدل Botanical

دانلود پترن نقش برگ مدل Botanical اطلاعات: اندازه فایل: 7071×3536 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن طلایی و نقره ای EPS, JPG

پترن طلایی و نقره ای

دانلود پترن طلایی و نقره ای اطلاعات: اندازه فایل: 5000×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن خطوط نقره ای با پس زمینه مشکی EPS, JPG

پترن خطوط نقره ای با پس زمینه مشکی

دانلود پترن خطوط نقره ای با پس زمینه مشکی اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن نقش آبرنگ مدل مینیمال EPS, JPG

پترن نقش آبرنگ مدل مینیمال

دانلود پترن نقش آبرنگ مدل مینیمال اطلاعات: اندازه فایل: 6150×2800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن خطوط مورب رنگی آبستره EPS, JPG

پترن خطوط مورب رنگی آبستره

دانلود پترن خطوط مورب رنگی آبستره اطلاعات: اندازه فایل: 6840×2640 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

پترن طرح چینی
EPS, JPG

پترن طرح چینی

دانلود پترن طرح چینی اطلاعات: اندازه فایل: 7000×3499 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن هندسی EPS, JPG

مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن هندسی

دانلود مجموعه 8 عددی فایل لایه باز پترن هندسی بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

فایل لایه باز پترن گل گلی رنگ پاستلی
EPS, JPG

فایل لایه باز پترن گل گلی رنگ پاستلی

دانلود فایل لایه باز پترن گل گلی رنگ پاستلی اطلاعات: اندازه فایل: 4000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن طرح جشن عروسی EPS, JPG

فایل لایه باز پترن طرح جشن عروسی

دانلود فایل لایه باز پترن طرح جشن عروسی اطلاعات: اندازه فایل: 4000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن نقش برگ EPS, JPG

فایل لایه باز پترن نقش برگ

دانلود فایل لایه باز پترن نقش برگ بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

پترن گل و برگ آبستره
EPS, JPG

پترن گل و برگ آبستره

دانلود پترن گل و برگ آبستره اطلاعات: اندازه فایل: 4459×2776 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

فایل لایه باز پترن نقش پارچه اسکاتلندی EPS, JPG

فایل لایه باز پترن نقش پارچه اسکاتلندی

دانلود فایل لایه باز پترن نقش پارچه اسکاتلندی اطلاعات: اندازه فایل: 3900×3900 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 18 عددی فایل لایه باز پترن دایره ای EPS, JPG

مجموعه 18 عددی فایل لایه باز پترن دایره ای

دانلود مجموعه 18 عددی فایل لایه باز پترن دایره ای بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.