پکیج 25 عددی روز کارمند ( Employee Day )
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 25 عددی روز کارمند ( Employee Day )

دانلود پکیج 25 عددی روز کارمند   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 25 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

وکتور کارمند خسته بعد از پایان روز کاری EPS, JPG

وکتور کارمند خسته بعد از پایان روز کاری

دانلود وکتور کارمند خسته بعد از پایان روز کاری اطلاعات: اندازه فایل: 4000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمند خسته ای که به خانه بر میگردد را نشان می دهد.

وکتور خانم کارمند خسته مشغول به کار EPS, JPG

وکتور خانم کارمند خسته مشغول به کار

دانلود وکتور خانم کارمند خسته مشغول به کار اطلاعات: اندازه فایل: 4001×4001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمند خانم که خسته از کار است را نشان می دهد.

وکتور مدیریت زمان در محیط کار EPS, JPG

وکتور مدیریت زمان در محیط کار

دانلود وکتور مدیریت زمان در محیط کار اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر یک آقا را که به ساعت بزرگ تکیه داده است نشان می دهد.

وکتور شرکت مدل Time is working for you EPS, JPG

وکتور شرکت مدل Time is working for you

دانلود وکتور شرکت مدل Time is working for you اطلاعات: اندازه فایل: 5976×4186 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمندان یک شرکت را نشان می دهد.

وکتور کارمند خانم در حال صحبت کردن با تلفن EPS, JPG

وکتور کارمند خانم در حال صحبت کردن با تلفن

دانلود وکتور کارمند خانم در حال صحبت کردن با تلفن اطلاعات: اندازه فایل: 5286×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمند خانم را در حال صحبت با تلفن و کار با لپتاپ نشان می دهد.

وکتور گروهی از کارمندان در حال صحبت کردن EPS, JPG

وکتور گروهی از کارمندان در حال صحبت کردن

دانلود وکتور گروهی از کارمندان در حال صحبت کردن اطلاعات: اندازه فایل: 7709×4792 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر گروهی از کارمندان را که در حال صحبت کردن هستند نشان می دهد.

وکتور فشار خواب روی کارمند EPS, JPG

وکتور فشار خواب روی کارمند

دانلود وکتور فشار خواب روی کارمند اطلاعات: اندازه فایل: 7500×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمندی که به خواب رفته است را نشان می دهد.

وکتور فشار کار بروی کارمند EPS, JPG

وکتور فشار کار بروی کارمند

دانلود وکتور فشار کار بروی کارمند اطلاعات: اندازه فایل: 6250×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر یک مدیر که با کارمند خود در حال بحث کردن است را نشان می دهد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
وکتور خانم کارمند با سطح انرژی پایین EPS, JPG

وکتور خانم کارمند با سطح انرژی پایین

دانلود وکتور خانم کارمند با سطح انرژی پایین اطلاعات: اندازه فایل: 7778×5833 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمند خانم که سر خود را روی میز گذاشته است را نشان می دهد.

وکتور برنامه ریزی کارهای اداری EPS, JPG

وکتور برنامه ریزی کارهای اداری

دانلود وکتور برنامه ریزی کارهای اداری اطلاعات: اندازه فایل: 6325×3953 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمند دفتری خانم را در حال برنامه ریزی فعالیت های ادری نشان می دهد.

وکتور کارمندان ادرای با نشانگر سطح انرژی EPS, JPG

وکتور کارمندان ادرای با نشانگر سطح انرژی

دانلود وکتور کارمندان ادرای با نشانگر سطح انرژی  اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3200 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر دفتر کاری بشاش و شاد را  نشان می دهد.

وکتور محیط کار پویا و شاد EPS, JPG

وکتور محیط کار پویا و شاد

دانلود وکتور محیط کار پویا و شاد اطلاعات: اندازه فایل: 5000×4012 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر دفتر کاری بشاش و شاد را  نشان می دهد.

وکتور کارمندان در مقابل حجم زیادی از پرونده EPS, JPG

وکتور کارمندان در مقابل حجم زیادی از پرونده

دانلود وکتور کارمندان در مقابل حجم زیادی از پرونده اطلاعات: اندازه فایل: 7092×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر دو کارمند که با حجم زیادی از پرونده مواجه شده اند را نشان می دهد.

وکتور کارمند خانم خسته از کار EPS, JPG

وکتور کارمند خانم خسته از کار

دانلود وکتور کارمند خانم خسته از کار اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3725 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر یک کارمند خانم که از فشار کار  خسته شده است را نشان می دهد.

وکتور کارمند خانم در حال شادی EPS, JPG

وکتور کارمند خانم در حال شادی

دانلود وکتور کارمند خانم در حال شادی اطلاعات: اندازه فایل: 4000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر یک کارمند خانم را در حال پرتاب کردن ورقه های کاغذ به آسمان نشان می دهد.

وکتور کارمند خوشحال EPS, JPG

وکتور کارمند خوشحال

دانلود وکتور کارمند خوشحال اطلاعات: اندازه فایل: 5400×4860 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر یک کارمند اداری را در حال شادی کردن نشان می دهد.

وکتور حالت های مختلف کارمندان شرکت EPS, JPG

وکتور حالت های مختلف کارمندان شرکت

دانلود وکتور حالت های مختلف کارمندان شرکت اطلاعات: اندازه فایل: 6250×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر حالت های مختلف کارمندان یک شرکت را نشان می دهد.

وکتور دفتر کار شلوغ EPS, JPG

وکتور دفتر کار شلوغ

دانلود وکتور دفتر کار شلوغ اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3400 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر یک دفتر کاری شلوغ را نشان می دهد.

وکتور کارمند در حال معرفی پروژه EPS, JPG

وکتور کارمند در حال معرفی پروژه

دانلود وکتور کارمند در حال معرفی پروژه اطلاعات: اندازه فایل: 5452×4586 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمندان در حال معرفی پروژه در مقابل لپتاپ نشان می دهد.

وکتور کارمند در حال ترک محل کار EPS, JPG

وکتور کارمند در حال ترک محل کار

دانلود وکتور کارمند در حال ترک محل کار اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر یک کارمند را در حال بازگشت به منزل بعد پایان ساعت کاری نشان می دهد.

وکتور کارمند در راه اداره EPS, JPG

وکتور کارمند در راه اداره

دانلود وکتور کارمند در راه اداره اطلاعات: اندازه فایل: 6000×6000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر یک کارمند را که با عجله به سمت اداره می رود را نشان می دهد.

وکتور کارمندان مشغول به کار EPS, JPG

وکتور کارمندان مشغول به کار

دانلود وکتور کارمندان مشغول به کار اطلاعات: اندازه فایل: 5500×3246 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمندان یک شرکت را در حال انجام کارهای مختلف نشان می دهد.

وکتور سطح انرژی کارمند EPS, JPG

وکتور سطح انرژی کارمند

دانلود وکتور سطح انرژی کارمند اطلاعات: اندازه فایل: 9096×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر سطح انرژی کارمند اداری را به صورت مقدار شارژ نشان می دهد.

وکتور کارمند در حال مطالعه پرونده EPS, JPG

وکتور کارمند در حال مطالعه پرونده

دانلود وکتور کارمند در حال مطالعه پرونده اطلاعات: اندازه فایل: 6076×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر کارمند اداری را در حال مطالعه پرونده های کاری نشان می دهد.

وکتور منشی در حال تحویل پرونده EPS, JPG

وکتور منشی در حال تحویل پرونده

دانلود وکتور منشی در حال تحویل پرونده اطلاعات: اندازه فایل: 8064×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این فایل تصویر منشی در حال تحویل پرونده  به کارمند اداری را نشان می دهد.

بنر گروهی از کارمندان دفتر کار Office employees banner EPS, JPG

بنر گروهی از کارمندان دفتر کار Office employees banner

دانلود بنر گروهی از کارمندان دفتر کار اطلاعات: اندازه فایل: 2628x5708 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   تصویر گروهی از کارمندان مشغول به کار در شرکت. شما میتوانید از این فایل برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام با موضوع کار گروهی استفاده کنید.

مجموعه 3 عددی تراکت با عکس کارمندان Flyer EPS, JPG

مجموعه 3 عددی تراکت با عکس کارمندان Flyer

دانلود مجموعه 3 عددی تراکت با عکس کارمندان اطلاعات: اندازه فایل: 5670x3126 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character
EPS, JPG

دانلود رایگان کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character

دانلود رایگان کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character   اطلاعات: اندازه فایل: 6600×2448 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود رایگان مجموعه 4 عددی کارکتر کارتونی افراد در حال انجام کار Cartoon Character
EPS, JPG

دانلود رایگان مجموعه 4 عددی کارکتر کارتونی افراد در حال انجام کار Cartoon Character

دانلود رایگان مجموعه 4 عددی کارکتر کارتونی افراد در حال انجام کار    اطلاعات: اندازه فایل: 6667×4273 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 3 عددی کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character EPS, JPG

مجموعه 3 عددی کارکتر کارتونی خانم کارمند Cartoon Character

دانلود مجموعه 3 عددی کارکتر کارتونی خانم کارمند   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.