پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ ( Paper notes )
قیمت : 30,000 تومان

پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ ( Paper notes )

دانلود پکیج 50 عددی قالب لایه باز کاغذ   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور  (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 50 عدد فایل وکتور لایه باز ( Adobe Illustrator ) با کیفیت می باشد.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت زرد با چسب نواری
EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت زرد با چسب نواری

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت زرد با چسب نواری   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تکه های کاغذ یادداشت سفید EPS, JPG

قالب لایه باز تکه های کاغذ یادداشت سفید

دانلود قالب لایه باز تکه های کاغذ یادداشت سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 4836×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادآوری روی دیوار EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادآوری روی دیوار

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادآوری روی دیوار   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3625 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت سفید با پین قرمز
EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت سفید با پین قرمز

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت سفید با پین قرمز   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دفترچه یادداشت مدل Vintage AI, EPS, JPG

قالب لایه باز دفترچه یادداشت مدل Vintage

دانلود قالب لایه باز دفترچه یادداشت مدل Vintage   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ دفترچه یادداشت AI, EPS, JPG

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ دفترچه یادداشت

دانلود مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ دفترچه یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 3400×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 22 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Scarpbook Planner
AI, EPS, JPG

مجموعه 22 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Scarpbook Planner

دانلود مجموعه 22 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Scrapbook Planner   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های متفاوت AI, EPS, JPG

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های متفاوت

دانلود مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت های متفاوت   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
مجموعه 12 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت
AI, EPS, JPG

مجموعه 12 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت

دانلود مجموعه 12 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت بعد از دانلود به شما دو فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Variety Paper Notes AI, EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Variety Paper Notes

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت مدل Variety Paper Notes   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت رنگارنگ AI, EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت رنگارنگ

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت رنگارنگ   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ پاره EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ پاره

دانلود قالب لایه باز کاغذ پاره   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5841 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت
EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت

دانلود مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت

دانلود مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک EPS, JPG

مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک

دانلود مجموعه 4 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کوچک   اطلاعات: اندازه فایل: 5417×2438 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت با اشکال گوناگون   اطلاعات: اندازه فایل: 3355×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی AI, EPS, JPG

مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی

دانلود مجموعه 7 عددی قالب لایه باز کاغذ یادداشت کارتونی   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت استیکری سفید
AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت استیکری سفید

دانلود کاغذ یادداشت استیکری سفید   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت طرح مربعی EPS, JPG

کاغذ یادداشت طرح مربعی

دانلود کاغذ یادداشت طرح مربعی   اطلاعات: اندازه فایل: 6250×2588 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کارت یادداشت AI, EPS, JPG

قالب لایه باز کارت یادداشت

دانلود قالب لایه باز کارت یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2008 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت
AI, EPS, JPG

مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت

دانلود مجموعه 6 عددی قالب لایه باز کاغذ و کارت یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

موکاپ کاغذ سایز A4 و A5 EPS, JPG

موکاپ کاغذ سایز A4 و A5

دانلود موکاپ کاغذ سایز A4 و A5   اطلاعات: اندازه فایل: 7164×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده EPS, JPG

قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده

دانلود قالب لایه باز کاغذ یادداشت با گوشه های پاره شده   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3333 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه صفحات دفترچه یادداشت مدل فلت
AI, EPS, JPG

مجموعه صفحات دفترچه یادداشت مدل فلت

دانلود مجموعه صفحات دفترچه یادداشت مدل فلت   اطلاعات: اندازه فایل: 1667×1667 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دفترچه یادداشت با سیم پیچ نقره ای و طلایی EPS, JPG

دفترچه یادداشت با سیم پیچ نقره ای و طلایی

دانلود دفترچه یادداشت با سیم پیچ نقره ای و طلایی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت کارتونی طرح دست AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت کارتونی طرح دست

دانلود کاغذ یادداشت کارتونی طرح دست   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت با حاشیه مشکی
AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت با حاشیه مشکی

دانلود کاغذ یادداشت با حاشیه مشکی   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ های یادداشت با رنگ های متفاوت EPS, JPG

کاغذ های یادداشت با رنگ های متفاوت

دانلود کاغذ های یادداشت با رنگ های متفاوت   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه کاغذ یادداشت های رنگی EPS, JPG

مجموعه کاغذ یادداشت های رنگی

دانلود مجموعه کاغذ یادداشت های رنگی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 15 عددی تکه های کاغذ یادداشت EPS, JPG

مجموعه 15 عددی تکه های کاغذ یادداشت

دانلود مجموعه 15 عددی تکه های کاغذ یادداشت   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز فرم ثبت نام
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز فرم ثبت نام

دانلود قالب لایه باز فرم ثبت نام   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه کاغذ یادداشت زرد با سایه EPS, JPG

مجموعه کاغذ یادداشت زرد با سایه

دانلود مجموعه کاغذ یادداشت زرد با سایه   اطلاعات: اندازه فایل: 7616×3454 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی EPS, JPG

قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی

دانلود قالب لایه باز دفترچه سیمی خطی   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت زرد با متن صبح بخیر AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت زرد با متن صبح بخیر

دانلود کاغذ یادداشت زرد با متن صبح بخیر   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

کاغذ یادداشت رئال زرد با پس زمینه شفاف AI, EPS, JPG

کاغذ یادداشت رئال زرد با پس زمینه شفاف

دانلود کاغذ یادداشت رئال زرد با پس زمینه شفاف   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.