پکیج 31 عددی تکسچر کاغذ ( Paper Texture )
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 31 عددی تکسچر کاغذ ( Paper Texture )

دانلود پکیج 31 عددی تکسچر کاغذ اطلاعات: اندازه فایل: متغیر منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 31 عدد فایل JPEG با کیفیت می باشد.

تکسچر کاغذ سفید طرح برجسته Texture JPG

تکسچر کاغذ سفید طرح برجسته Texture

دانلود تکسچر کاغذ سفید طرح برجسته اطلاعات: اندازه فایل: 5760x3840 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ حالت برجسته می باشد.

تکسچر کاغذ متمایل به زرد Texture JPG

تکسچر کاغذ متمایل به زرد Texture

دانلود تکسچر کاغذ متمایل به زرد اطلاعات: اندازه فایل: 7200x4800 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ متمایل به زرد با حالت چین چینی می باشد.

تکسچر کاغذ موج دار مشکی Texture JPG

تکسچر کاغذ موج دار مشکی Texture

دانلود تکسچر کاغذ موج دار مشکی اطلاعات: اندازه فایل: 6240x4160 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ موج دار مشکی با حالت چین چینی می باشد.

تکسچر کاغذ موج دار قرمز مشکی Texture JPG

تکسچر کاغذ موج دار قرمز مشکی Texture

دانلود تکسچر کاغذ موج دار قرمز مشکی اطلاعات: اندازه فایل: 6240x4160 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ موج دار قرمز مشکی با حالت چین چینی می باشد.

تکسچر مقوا Texture JPG

تکسچر مقوا Texture

دانلود تکسچر مقوا اطلاعات: اندازه فایل: 7360x4912 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر مقوا با حالت چین چینی می باشد.

تکسچر کاغذ چین چینی قرمز Texture JPG

تکسچر کاغذ چین چینی قرمز Texture

دانلود تکسچر کاغذ چین چینی قرمز اطلاعات: اندازه فایل: 6240x4160 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر تکسچر کاغذ قرمز با حالت چین چینی می باشد.

تکسچر کاغذ قرمز مدل چین چینی Texture JPG

تکسچر کاغذ قرمز مدل چین چینی Texture

دانلود تکسچر کاغذ قرمز مدل چین چینی اطلاعات: اندازه فایل: 6240x4160 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر تکسچر کاغذ قرمز با حالت چین چینی می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده قرمز Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده قرمز Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده قرمز اطلاعات: اندازه فایل: 6048x4024 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر تکسچر کاغذ قرمز با حالت مچاله شده می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تکسچر کاغذ ساخت کاردستی Texture JPG

تکسچر کاغذ ساخت کاردستی Texture

دانلود تکسچر کاغذ ساخت کاردستی اطلاعات: اندازه فایل: 6048x4024 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر تکسچر کاغذ ساخت کاردستی می باشد.

تکسچر موکت Texture JPG

تکسچر موکت Texture

دانلود تکسچر موکت اطلاعات: اندازه فایل: 2950x2094 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر تکسچر موکت می باشد.

تکسچر کاغذ پوستی Texture JPG

تکسچر کاغذ پوستی Texture

دانلود تکسچر کاغذ پوستی اطلاعات: اندازه فایل: 2950x2094 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ پوستی با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده نارنجی Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده نارنجی Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده نارنجی اطلاعات: اندازه فایل: 7700x3234 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت مچاله شده لایه باز با رنگ طلایی می باشد.

وکتور تکسچر کاغذ قدیمی Texture EPS, JPG

وکتور تکسچر کاغذ قدیمی Texture

دانلود وکتور تکسچر کاغذ قدیمی اطلاعات: اندازه فایل: 5000x3333 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد وکتور تکسچر کاغذ قدیمی می باشد.

تکسچر زرورق طلایی Texture JPG, PSD

تکسچر زرورق طلایی Texture

دانلود تکسچر زرورق طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 4844x3230 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر زرورق با حالت مچاله شده لایه باز با رنگ طلایی می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده طلایی Texture JPG, PSD

تکسچر کاغذ مچاله شده طلایی Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 3872x2592 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت مچاله شده لایه باز با رنگ طلایی می باشد.

تکسچر کاغذ سنباده مدل گارنت Texture JPG, PSD

تکسچر کاغذ سنباده مدل گارنت Texture

دانلود تکسچر کاغذ سنباده مدل گارنت اطلاعات: اندازه فایل: 3200x2000 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ سنباده لایه باز با رنگ مشکی می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده بازیافتی Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده بازیافتی Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده بازیافتی اطلاعات: اندازه فایل: 4667x3111 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده با جزئیات بالا Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده با جزئیات بالا Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده با جزئیات بالا اطلاعات: اندازه فایل: 4256x2832 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ  با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده پاستلی نرم Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده پاستلی نرم Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده پاستلی نرم اطلاعات: اندازه فایل: 4500x3000 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ  با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده خاکستری Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده خاکستری Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده خاکستری اطلاعات: اندازه فایل: 5935x3956 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ  با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ کاردستی مچاله شده Texture JPG

تکسچر کاغذ کاردستی مچاله شده Texture

دانلود تکسچر کاغذ کاردستی مچاله شده اطلاعات: اندازه فایل: 5426x4112 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ کاردستی با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده سفید Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده سفید Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده سفید اطلاعات: اندازه فایل: 5094x3532 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ کاردستی Texture JPG

تکسچر کاغذ کاردستی Texture

دانلود تکسچر کاغذ کاردستی اطلاعات: اندازه فایل: 3124x2000 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ کاردستی می باشد.

تکسچر کاغذ مقوا Texture JPG

تکسچر کاغذ مقوا Texture

دانلود تکسچر کاغذ مقوا اطلاعات: اندازه فایل: 5472x3648 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ مقوا می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده قهوه ای Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده قهوه ای Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده قهوه ای اطلاعات: اندازه فایل: 6240x4160 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ راه راه برونز Texture JPG

تکسچر کاغذ راه راه برونز Texture

دانلود تکسچر کاغذ راه راه برونز اطلاعات: اندازه فایل: 3213x2178 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت راه راه می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده صورتی Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده صورتی Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده صورتی اطلاعات: اندازه فایل: 4000x2667 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ سنباده مشکی Texture JPG, PSD

تکسچر کاغذ سنباده مشکی Texture

دانلود تکسچر کاغذ سنباده مشکی اطلاعات: اندازه فایل: 3200x2000 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ سنباده لایه باز با رنگ مشکی می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده طرح وینتج Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده طرح وینتج Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده طرح وینتج اطلاعات: اندازه فایل: 6000x4000 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت مچاله شده می باشد.

تکسچر کاغذ مچاله شده مشکی Texture JPG

تکسچر کاغذ مچاله شده مشکی Texture

دانلود تکسچر کاغذ مچاله شده مشکی اطلاعات: اندازه فایل: 5000x3146 پیکسل منبع: Freepik.com   این فایل حاوی یک عدد تکسچر کاغذ با حالت مچاله شده می باشد.

پس زمینه دفترچه با پروانه
JPG

پس زمینه دفترچه با پروانه

دانلود پس زمینه دفترچه با پروانه اطلاعات: اندازه فایل: 5232x4036 پیکسل منبع: Shutterstock.com   عکس پروانه ای که روی دفترچه یادداشت نشسته است. شما میتوانید از این فایل به عنوان پس زمینه کامپیوتر و موبایل و یا  برای طراحی پوستر، سایت، بلاگ و پست و استوری اینستاگرام استفاده کنید.

پس زمینه کاغذ و بید
JPG

پس زمینه کاغذ و بید

دانلود پس زمینه کاغذ و بید اطلاعات: اندازه فایل: 4000x5708 پیکسل منبع: Shutterstock.com   عکس کاغذ پوستی و بید که روی میز چوبی قرار گرفته اند.

پس زمینه کاغذ پوستی و برگ سبز
JPG

پس زمینه کاغذ پوستی و برگ سبز

دانلود پس زمینه کاغذ پوستی و برگ سبز اطلاعات: اندازه فایل: 4036x5232 پیکسل منبع: Shutterstock.com   عکس کاغذ پوستی و تعدادی برگ درخت که روی آن قرار دارد.

دانلود موکاپ لوگو روی سطح براق و برجسته JPG, PSD

دانلود موکاپ لوگو روی سطح براق و برجسته

دانلود موکاپ لوگو روی سطح براق و برجسته اطلاعات: اندازه فایل: 3500×2800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   از این فایل موکاپ با فرمت PSD و کیفیت عالی میتوانید برای طراحی های تبلیغاتی خود استفاده کنید.

دانلود موکاپ زیبا لوگو روی کاغذ سفید با تورفتگی JPG, PSD

دانلود موکاپ زیبا لوگو روی کاغذ سفید با تورفتگی

دانلود موکاپ زیبا لوگو روی کاغذ سفید با تورفتگی اطلاعات: اندازه فایل: 4000×2781 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   از این فایل موکاپ با فرمت PSD و کیفیت عالی میتوانید برای طراحی های تبلیغاتی خود استفاده کنید.