قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل Instagram Business Post AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل Instagram Business Post

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل Instagram Business Post اطلاعات: اندازه فایل: 4000×2800 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام گلدار
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام گلدار

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام گلدار اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح طبیعت گردی AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح طبیعت گردی

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح طبیعت گردی اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام معرفی هدفون
EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام معرفی هدفون

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام معرفی هدفون اطلاعات: اندازه فایل: 2115×2100 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام هدفون مشکی EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام هدفون مشکی

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام هدفون مشکی اطلاعات: اندازه فایل: 2115×2100 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل Re-opening AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل Re-opening

دانلود مقالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل Re-opening اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل بازگشایی بزرگ AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل بازگشایی بزرگ

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل بازگشایی بزرگ اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح تخفیف 50 درصدی AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح تخفیف 50 درصدی

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام طرح تخفیف 50 درصدی اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل General Business AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل General Business

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل General Business اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل وبینار AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل وبینار

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل وبینار اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح خانم با لپ تاپ AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح خانم با لپ تاپ

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح خانم با لپ تاپ اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل میز و صندلی EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل میز و صندلی

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل میز و صندلی اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام و بنر سایت EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام و بنر سایت

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام و بنر سایت اطلاعات: اندازه فایل: 7000×3804 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل حراج مبلمان AI, EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل حراج مبلمان

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل حراج مبلمان اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز سوشال مدیا فضای ابری EPS, JPG

قالب لایه باز سوشال مدیا فضای ابری

دانلود قالب لایه باز سوشال مدیا فضای ابری اطلاعات: اندازه فایل: 7974×5084 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل Furniture Sale AI, EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل Furniture Sale

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل Furniture Sale اطلاعات: اندازه فایل: 7974×5084 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز سوشال مدیا مارکتینگ موبایل EPS, JPG

قالب لایه باز سوشال مدیا مارکتینگ موبایل

دانلود قالب لایه باز سوشال مدیا مارکتینگ موبایل اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح مبل راحتی EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح مبل راحتی

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام طرح مبل راحتی اطلاعات: اندازه فایل: 5000×2125 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل طراحی داخلی EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل طراحی داخلی

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مدل طراحی داخلی اطلاعات: اندازه فایل: 6331×2712 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام صورتی دخترانه EPS, JPG

قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام صورتی دخترانه

دانلود قالب لایه باز پست و استوری اینستاگرام صورتی دخترانه اطلاعات: اندازه فایل: 4167×2359 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلوستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل بلاگر خانم EPS, JPG

قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل بلاگر خانم

دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام مدل بلاگر خانم اطلاعات: اندازه فایل: 6250×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام EPS, JPG

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام

دانلود مجموعه 3 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام مناسب مد و فشن AI, EPS, JPG

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام مناسب مد و فشن

دانلود مجموعه 3 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام مناسب مد و فشن بعد از دانلود به شما دو فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام EPS, JPG

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام

دانلود مجموعه 3 عددی قالب لایه باز پست اینستاگرام بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 5 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام EPS, JPG

مجموعه 5 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام

دانلود مجموعه 5 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز کارت دعوت EPS, JPG

مجموعه 3 عددی قالب لایه باز کارت دعوت

دانلود مجموعه 3 عددی قالب لایه باز کارت دعوت بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

دانلود مجموعه 8 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام AI, EPS, JPG

دانلود مجموعه 8 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام

دانلود مجموعه 8 عددی قالب لایه باز استوری اینستاگرام بعد از دانلود به شما دو فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مناسب فروش محصولات EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مناسب فروش محصولات

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مناسب فروش محصولات بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز پست اینستاگرام مناسب وبینار EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام مناسب وبینار

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام مناسب وبینار بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز پست اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ طرح ساختمان EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ طرح ساختمان

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ طرح ساختمان   اطلاعات: اندازه فایل: 4168×2084 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پست اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ طرح برج EPS, JPG

قالب لایه باز پست اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ طرح برج

دانلود قالب لایه باز پست اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ طرح برج اطلاعات: اندازه فایل: 4168×2084 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ماه رمضان مدل آبرنگ
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز ماه رمضان مدل آبرنگ

دانلود قالب لایه باز ماه رمضان مدل آبرنگ اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تبریک عید فطر طرح ماه در آسمان شب EPS, JPG

قالب لایه باز تبریک عید فطر طرح ماه در آسمان شب

دانلود قالب لایه باز تبریک عید فطر طرح ماه در آسمان شب اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز تبریک عید فطر مدل Realistic Moon AI, EPS, JPG

قالب لایه باز تبریک عید فطر مدل Realistic Moon

دانلود قالب لایه باز تبریک عید فطر مدل Realistic Moon اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مناسب ماه رمضان EPS, JPG

قالب لایه باز مناسب ماه رمضان

دانلود قالب لایه باز مناسب ماه رمضان بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز مناسب ماه رمضان EPS, JPG

قالب لایه باز مناسب ماه رمضان

دانلود قالب لایه باز مناسب ماه رمضان بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.