فایل وکتور پوستر پاکت سیگار EPS, JPG

فایل وکتور پوستر پاکت سیگار

دانلود فایل وکتور پوستر پاکت سیگار اطلاعات: اندازه فایل: 5000X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر آسیب دخانیات به ریه ها EPS, JPG

فایل وکتور پوستر آسیب دخانیات به ریه ها

دانلود فایل وکتور پوستر آسیب دخانیات به ریه ها اطلاعات: اندازه فایل: 4000X4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر مضرات استعمال سیگار EPS, JPG

فایل وکتور پوستر مضرات استعمال سیگار

دانلود فایل وکتور پوستر مضرات استعمال سیگار اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر World No Tabaco Day EPS, JPG

فایل وکتور پوستر World No Tabaco Day

دانلود فایل وکتور پوستر World No Tabaco Day اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر تاثیر بد سیگار بروی زندگی EPS, JPG

فایل وکتور پوستر تاثیر بد سیگار بروی زندگی

دانلود فایل وکتور پوستر تاثیر بد سیگار بروی زندگی اطلاعات: اندازه فایل: 7500X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به سیگار طرح خانم در حال استعمال دخانیات با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر تاثیر بد سیگار روی ریه ها EPS, JPG

فایل وکتور پوستر تاثیر بد سیگار روی ریه ها

دانلود فایل وکتور پوستر تاثیر بد سیگار روی ریه ها اطلاعات: اندازه فایل: 7730X7730 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر کمپین نه به سیگار EPS, JPG

فایل وکتور پوستر کمپین نه به سیگار

دانلود فایل وکتور پوستر کمپین نه به سیگار اطلاعات: اندازه فایل: 3848X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر No to Smoking EPS, JPG

فایل وکتور پوستر No to Smoking

دانلود فایل وکتور پوستر No to Smoking اطلاعات: اندازه فایل: 3000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به سیگار طرح ضربدر قرمز با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر نه به تنباکو EPS, JPG

فایل وکتور پوستر نه به تنباکو

دانلود فایل وکتور پوستر نه به تنباکو اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر 4 عددی منع استعمال سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
فایل وکتور پوستر نه به سیگار EPS, JPG

فایل وکتور پوستر نه به سیگار

دانلود فایل وکتور پوستر نه به سیگار اطلاعات: اندازه فایل: 5500X3594 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر نه به استعمال سیگار طرح نقشه جهان با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر طرح آبرنگ مبارزه با دخانیات EPS, JPG

فایل وکتور پوستر طرح آبرنگ مبارزه با دخانیات

دانلود فایل وکتور پوستر طرح آبرنگ مبارزه با دخانیات اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر مرد در حال استعمال سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر EPS, JPG

فایل وکتور پوستر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

دانلود فایل وکتور پوستر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اطلاعات: اندازه فایل: 2855X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر مبارزه با مواد مخدر طرح سرنگ با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر ترک سیگار EPS, JPG

فایل وکتور پوستر ترک سیگار

دانلود فایل وکتور پوستر ترک سیگار اطلاعات: اندازه فایل: 3600X5040 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر طرح ریه انسان با موضوع ترک سیگار با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور برگ تنباکو EPS, JPG

فایل وکتور برگ تنباکو

دانلود فایل وکتور برگ تنباکو اطلاعات: اندازه فایل: 4584X4584 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل تصویر برگ گیاه تنباکو و فندک با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور تاثیر منفی استعمال دخانیات روی فرزندان EPS, JPG

فایل وکتور تاثیر منفی استعمال دخانیات روی فرزندان

دانلود فایل وکتور تاثیر منفی استعمال دخانیات روی فرزندان اطلاعات: اندازه فایل: 7498X5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل تصویر پدر در حال کشیدن سیگار در کنار فرزند با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

فایل وکتور پوستر روز جهانی نه به دخانیت EPS, JPG

فایل وکتور پوستر روز جهانی نه به دخانیت

دانلود فایل وکتور پوستر روز جهانی نه به دخانیت اطلاعات: اندازه فایل: 2000X2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com این فایل شامل پوستر روز جهانی مبارزه با دخانیات با کیفیت عالی جهت طراحی در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می باشد.

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای دویدن بر سلامتی EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای دویدن بر سلامتی

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک مزایای دویدن بر سلامتی   اطلاعات: اندازه فایل: 6626×4829پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک ثاثیر روغن بر سلامتی EPS, JPG

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک ثاثیر روغن بر سلامتی

دانلود فایل لایه باز اینفوگرافیک ثاثیر روغن بر سلامتی   اطلاعات: اندازه فایل: 7948×4471 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

مجموعه 9 عددی لوگو زندگی سالم Logo EPS, JPG

مجموعه 9 عددی لوگو زندگی سالم Logo

دانلود مجموعه 9 عددی لوگو زندگی سالم اطلاعات: اندازه فایل: 4000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.