پکیج 11 عددی موکاپ نوشابه ( Soda Mockup )
قیمت : 25,000 تومان

پکیج 11 عددی موکاپ نوشابه ( Soda Mockup )

دانلود پکیج 11 عددی موکاپ نوشابه   اطلاعات: اندازه فایل: متغیر برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ  (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com   این پکیج شامل 11 عدد فایل فتوشاپ لایه باز ( Adobe Photoshop) با کیفیت می باشد.

موکاپ شیشه آبی نوشابه JPG, PSD

موکاپ شیشه آبی نوشابه

دانلود موکاپ شیشه آبی نوشابه  اطلاعات: اندازه فایل: 4000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ نوشابه مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی شیشه نوشیدنی می‌باشد.

موکاپ قوطی آلومینیومی قرمز طرح کوکاکولا JPG, PSD

موکاپ قوطی آلومینیومی قرمز طرح کوکاکولا

دانلود موکاپ قوطی آلومینیومی قرمز طرح کوکاکولا اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ نوشابه مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی قوطی نوشیدنی می‌باشد.

موکاپ قوطی آلومینیومی طلایی JPG, PSD

موکاپ قوطی آلومینیومی طلایی

دانلود موکاپ قوطی آلومینیومی طلایی اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ آبمیوه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی قوطی نوشیدنی می‌باشد.

موکاپ قوطی آبمیوه مدل Splash JPG, PSD

موکاپ قوطی آبمیوه مدل Splash

دانلود موکاپ قوطی آبمیوه مدل Splash اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2114 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ آبمیوه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی قوطی نوشیدنی می‌باشد.

موکاپ بطری پلاستیکی آبمیوه JPG, PSD

موکاپ بطری پلاستیکی آبمیوه

دانلود موکاپ بطری پلاستیکی آبمیوه اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ بطری آبمیوه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی بطری نوشیدنی می‌باشد.

موکاپ قوطی آلومینیومی نوشابه انرژی زا JPG, PSD

موکاپ قوطی آلومینیومی نوشابه انرژی زا

دانلود موکاپ قوطی آلومینیومی نوشابه انرژی زا اطلاعات: اندازه فایل: 6608×4856 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ نوشابه انرژی زا  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی قوطی نوشابه می‌باشد.

موکاپ بطری پلاستیکی نوشابه JPG, PSD

موکاپ بطری پلاستیکی نوشابه

دانلود موکاپ بطری پلاستیکی نوشابه اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ بطری نوشابه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی بطری نوشابه می‌باشد.

موکاپ قوطی نوشابه سفید با لوگو آبی JPG, PSD

موکاپ قوطی نوشابه سفید با لوگو آبی

دانلود موکاپ قوطی نوشابه سفید با لوگو آبی اطلاعات: اندازه فایل: 4000×2500 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ قوطی نوشابه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی قوطی نوشابه می‌باشد.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
موکاپ قوطی نوشابه در یخ JPG, PSD

موکاپ قوطی نوشابه در یخ

دانلود موکاپ قوطی نوشابه در یخ اطلاعات: اندازه فایل: 4000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ نوشابه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی قوطی نوشابه می‌باشد.

موکاپ قوطی نوشابه گازدار JPG, PSD

موکاپ قوطی نوشابه گازدار

دانلود موکاپ قوطی نوشابه گازدار اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ نوشابه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی قوطی نوشابه می‌باشد.

موکاپ قوطی نوشابه تابستانی JPG, PSD

موکاپ قوطی نوشابه تابستانی

دانلود موکاپ قوطی نوشابه تابستانی اطلاعات: اندازه فایل: 3166×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ نوشابه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی قوطی نوشابه می‌باشد.

موکاپ نوشابه خانواده JPG, PSD

موکاپ نوشابه خانواده

دانلود موکاپ نوشابه خانواده اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: فتوشاپ (Adobe Photoshop) منبع: Freepik.com    این فایل شامل موکاپ نوشابه  مناسب جهت ایجاد پیش‌ نمایش‌هایی از طرح، تصاویر، لوگو و هر عنصر یا آبجکت دیگری بر روی شیشه نوشابه می‌باشد.